Now showing items 1-7 of 7

  • Gebe Kadınların Beslenme Bilgi Düzeylerinin Saptanması 

   ÜNÜSAN, Nurhan; AÇA, Hatice Tuğçe; KESER, Muteber Gizem (2017-03-19)
   GEBE KADINLARIN BESLENME BİLGİ DÜZEYLERİNİN SAPTANMASI AMAÇ: Gebelik, doğurganlık çağındaki her kadın için doğal bir olaydır. Amacımız; bir kamu hastanesine başvuran gebelerin beslenme alışkanlıkları ve bu özel dönemdeki ...
  • Gebe Kadınların Bitkisel Ürün Tüketim ve Sıklığının Değerlendirilmesi 

   ÜNÜSAN, Nurhan; KESER, Muteber Gizem; AÇA, Hatice Tuğçe (2017-03-20)
   AMAÇ: Gebelik döneminde bireyler, çeşitli sebeplerle bitkisel ürünlerden, bitki çaylarına yönelebilmektedir. Çalışmamızın amacı gebelerde, gebelik süresince tüketilen bitkisel ürün türü ve sıklığını saptamaktır. YÖNTEM: ...
  • Gebe Kadınların Beslenme Bilgi Düzeylerinin Saptanması 

   ÜNÜSAN, Nurhan; AÇA, Hatice Tuğçe; KESER, Muteber Gizem (2017)
   AMAÇ: Gebelik, doğurganlık çağındaki her kadın için doğal bir olaydır. Amacımız; bir kamu hastanesine başvuran gebelerin beslenme alışkanlıkları ve bu özel dönemdeki beslenme bilgi düzeylerini değerlendirmektir. YÖNTEM: ...
  • İnsülin Direnci Tanısı Almış Bireylerde Sigara Kullanımının Kan Parametreleri Üzerine Etkileri 

   ÜNÜSAN, Nurhan; ÖZTÜRK, Mine; KESER, Muteber Gizem; AÇA, Hatice Tuğçe (2017)
   AMAÇ: Sigara kullanımı dünyanın en büyük sağlık sorunlarından biridir ve pek çok hastalık için risk faktörüdür. Amacımız insülin direncine sahip ve sigara kullanan bireylerde, sigara kullanımının bazı kan parametrelerine ...
  • Tip 2 Diyabetli Bireylerde Uyku Kalitesi ve Beslenme Alışkanlıklarının Kan Profiline Etkisi 

   ÜNÜSAN, Nurhan; ÖZTÜRK, Mine; AÇA, Hatice Tuğçe; KESER, Muteber Gizem (2017)
   AMAÇ: Tüm diyabet vakalarının %85-90’ını oluşturan Tip 2 diyabet (T2DM), oldukça yaygındır. Bu kronik rahatsızlık, komplikasyonları ve tedavisinin sürekliliği açısından büyük önem arz etmektedir. Amacımız, T2DM’li bireylerde ...
  • Üniversite Öğrencilerinin Beden Algılarının İncelenmesi 

   AÇA, Hatice Tuğçe; ERDOĞAN, Pınar; KESER, Muteber Gizem (2016)
   AMAÇ: Beden algısı, kişinin kendisini değerlendirmesi ve kendisi ile ilgili görüşüdür. Çalışmanın amacı; Sağlık Bilimleri Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu üniversite öğrencilerinin beden kitle indeksi ...
  • Üniversite Öğrencilerinin Probiyotik Süt Ürünleri Tüketimlerinin Değerlendirilmesi 

   KESER, Muteber Gizem; AÇA, Hatice Tuğçe; ERDOĞAN, Pınar (2016)
   Amaç: Probiyotikler, yeterli miktarda alındığında konakçının sağlığını olumlu yönde etkileyen canlı mikroorganizmalardır. Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin, probiyotik süt ürünleri tüketimini saptamaktır. ...