Now showing items 1-1 of 1

    • Gebe Kadınların Bitkisel Ürün Tüketim ve Sıklığının Değerlendirilmesi 

      ÜNÜSAN, Nurhan; KESER, Muteber Gizem; AÇA, Muteber Gizem (2017)
      AMAÇ: Gebelik döneminde bireyler, çeşitli sebeplerle bitkisel ürünlerden, bitki çaylarına yönelebilmektedir. Çalışmamızın amacı gebelerde, gebelik süresince tüketilen bitkisel ürün türü ve sıklığını saptamaktır. YÖNTEM: ...