Now showing items 1-3 of 3

  • Aday Memurluk Eğitimi Alan Uzman Personelin Çatışma Nedenleri ve Yönetim Biçimleri: Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Örneği 

   KALAYCI KIRLIOĞLU, HURİYE İREM; BAŞER, DOĞA; KIRLIOĞLU, MEHMET; AKARÇAY, DEMET (Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2015-04)
   Bu araştırmanın amacı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü personeli olup Aday Memurluk Eğitimi alan Uzman Personelin görev aldıkları kurumlarda yaşadıkları çatışma nedenlerine ve yaşadıkları çatışmaların çözümünde hangi ...
  • Atasözleri ve Deyimlerde Kadına Yönelik Şiddetin İzleri: Niteliksel Bir Çalışma 

   KALAYCI KIRLIOĞLU, HURİYE İREM; AKARÇAY, DEMET; KIRLIOĞLU, MEHMET (Munzur Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2016)
   Amaç: Toplumumuzdaki kadın-erkek eşitliğinin ve kadına yönelik şiddettin içselleştirilmesinde önemli bir yeri olduğu düşünülen atasözleri ve deyimlerin nitel araştırma deseni çerçevesinde analiz edilmesi ve yorumlanması ...
  • Sosyal Yardımların Sunumunda Etik Yaklaşımlar 

   KALAYCI KIRLIOĞLU, HURİYE İREM; AKARÇAY, DEMET (Sosyal Çalışma Yayınları, 2014)
   Kalaycı Kırlıoğlu, H. İ., Akarçay, D. (2014) Sosyal Yardımların Sunumunda Etik Yaklaşımlar. G: Polat, A. İçağasıoğlu Çoban (Ed.), Yoksulluk ve Sosyal Hizmet: Yeni Zorluklar ve Yaklaşımlar (103-122). İstanbul: Sosyal Çalışma ...