Show simple item record

dc.date.accessioned2019-07-11T07:45:55Z
dc.date.available2019-07-11T07:45:55Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationhttps://doi.org/10.30561/sinopusd.482145en_US
dc.identifier.other4696252
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12498/1256
dc.description.abstract2008 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde başlayan ve giderek tüm dünya ülkelerine hızlı bir şekilde yayılan ekonomik kriz; küreselleşmenin de etkisi ile ekonomik sistemin derin sorunu haline gelmiştir. Ekonomik küreselleşme ve finansal piyasaların bütünleşik olması gelişmekte olan ve kırılgan ekonomik yapıya sahip ülkeleri derinden etkilemiştir. Büyüme rakamlarındaki düşüş, sanayi üretimindeki azalış, işsizlik oranlarındaki artış gibi makro ekonomik verilerin kötüleşmesi devlet harcamalarının azaltılması gibi durumların yaşanması ülkelerin yoksulluk oranlarında artışa neden olurken bir taraftan da devletleri sosyal harcamalar sorunu ile karşı karşıya bırakmıştır. Krizlerin hızlı bir şekilde yayılması ve etkisinin derin olması, küreselleşme ve ekonominin kuvvetli bağlantısını ortaya koymaktadır. Bu çalışmada 2008 yılında dünyada yaşanan küresel krizin etkilerinin Türkiye ve Konya ekonomisi açısından değerlendirilmesi hedeflenmiştir. Bu doğrultuda ilk olarak Türkiye ve daha sonra Konya’nın kriz öncesi ve sonrası bazı ekonomik göstergeleri incelenmiştir. Firmaların krizden nasıl ve ne boyutta etkilendikleri ve ayrıca kriz süresince krizden korunmak için firmaların kriz yönetimine yönelik ne tür önlemler aldığı ve kriz sürecini nasıl yönettikleri çalışma dâhilindedir. Çalışmada Konya Organize Sanayi Bölgesi örneğinde anket metodu kullanılmıştır. Çalışma kapsamında yer alan üç hipotezden sonuç olarak, hipotez 1 ve hipotez 3 reddedilmiş, hipotez 2 kabul edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Küresel kriz, Konya ekonomisi, Türkiye ekonomisi, Kriz yönetimi.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherSinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.title2008 Küresel Krizinin Türkiye Ekonomisine Etkileri: ''Konya Organize Sanayi Bölgesi Örneği''en_US
dc.typeArticleen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record