Show simple item record

dc.contributor.authorUyanık, Sırrı
dc.date.accessioned2019-07-11T08:48:22Z
dc.date.available2019-07-11T08:48:22Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issnISSN:1304-0278
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12498/1294
dc.description.abstractEnerji dönüşümleri tarih boyunca insan hayatına ve medeniyetlerin oluşumuna büyük etkiler yapagelmiştir. Bugün bu anlamda tarihi bir dönüm noktasında daha bulunuyoruz: Sanayi devriminden bu yana üzerinde yükseldiğimiz fosil yakıtlar çağının sonunda iklim değişikliği kaygılarını, o da beraberinde nasıl bir sürdürülebilir enerji politikası oluşturulacağı konusunu ana sorunsal olarak insanlığın önüne çıkarıyor. Bu çerçevede uzun dönemli karbonsuzlaşma hedefi, enerji sistemleri ve ekonomide yeni bir dönüşümü gerektirmektedir. Bu çalışmada, bu bağlamda öne çıkan bir örnek olarak Almanya’nın Enerji Dönüşümü adı da verilen enerji politikalarının (yenilenebilir enerji kapasitesinin hızlı bir şekilde ve tabana yayılarak artırılması gibi) başarıları ve (karbon emisyonlarındaki paradoksal artış ve artan maliyetler gibi) sorunlu sonuçları da dikkate alınarak sürdürülebilirlik açısından bir değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın en önemli bulgusu, dönüşüm sürecinin uzun dönemdeki karbonsuzlaşma hedefine doğru yavaş ve tökezleyerek de olsa ilerlediği ve özellikle "kamu politika desteğiyle YE gelişimi" modelinin yine artı ve eksileriyle bir uluslararası örnek oluşturulduğudur. Dönüşümün bir diğer yan çıktısı da enerji sisteminde demokratikleşme ve âdemi merkeziyetçiliğin güçlenmesi olmuşturen_US
dc.language.isotren_US
dc.subjectEnerji Dönüşümüen_US
dc.subjectYenilenebilir Enerjien_US
dc.subjectSosyo-ekonomik Değişimen_US
dc.subjectSürdürülebilirliken_US
dc.subjectEnerji Demokrasisi.en_US
dc.titleULUSLARARASI YANKILARIYLA ENERJİ POLİTİKALARINDA BİR SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DENEYİMİ: ALMANYA VE YENİLENEBİLİR ENERJİen_US
dc.typeArticleen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record