Show simple item record

dc.contributor.authorGEDİK, HASAN
dc.contributor.authorAFŞAR, Bilge
dc.contributor.authorBüyükdoğan, Birol
dc.date.accessioned2019-07-11T12:12:03Z
dc.date.available2019-07-11T12:12:03Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.other2694255
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12498/1366
dc.description.abstractKüreselleşen dünyada artan rekabet ve yeni pazarlara girme isteği, girişimcileri uluslararasılaşma sürecine girmek zorunda bırakmaktadır. Bu süreç tüm dünyada faaliyet gösteren girişimcilerin rekabet güçlerini artırması için büyük önem taşımaktadır. Günümüzde kadınların aktif çalışma hayatına katılması, girişimcilik faaliyetlerinde bulunmaları, ülke ekonomileri için önemlidir. Konya'da faaliyet gösteren kadın girişimciler iş hayatında başarılı olmak için bir takım zorluk ve engellerle karşılaşsalar da rekabet güçlerini artırmak için bu süreçte yer almaya çalışmaktadırlar. Geçmiş çalışmalarda kadın girişimcilerin artmasını ülkelerin kalkınmasına, gelişmesine çok faydalı olacağını ortaya koymaktadır. Bu çalışmanın amacı, girişimcilerin uluslararası faaliyetlere yönelmesinde etkili faktörlerin, kadın girişimcilerin uluslararası pazarlama tercihleri üzerindeki etkisinin belirlenmesidir. Araştırma Konya'da faaliyet gösteren kadın girişimciler masası üyesi 258 kadın girişimci arasından 102 kadın girişimciyle anket çalışması yapılmıştır. Anket kadın girişimcilerle tesadüfi örnekleme yöntemlerinden sistematik örneklemeyle yüz yüze yapıldı. Kadın girişimcileri uluslararasılaşma faaliyetlerinde motive eden; satışların artması, pazar avantajları, uluslararası firma olma isteği, rekabet olma avantajı sağlama kar ve büyüme arzusu gibi faktörlerin daha etkili olduğu görülmektedir. Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, İhracat, Pazarlama Hedefleri, Uluslararasılaşmaen_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ HOPA ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONFERANSIen_US
dc.subjectGİRİŞİMCİLİKen_US
dc.subjectİHRACATen_US
dc.subjectPAZARLAMA HEDEFLERİen_US
dc.titleULUSLARARASI PAZARLAMA BEKLENTİLERİNİN İHRACATA ETKİSİ KADIN GİRİŞİMCİLER ÜZERİNE BİR ÇALIŞMAen_US
dc.typeConference Paperen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record