Show simple item record

dc.contributor.authorAkdeniz, Seher
dc.contributor.authorDeniz, M.Engin
dc.date.accessioned2019-07-11T13:31:25Z
dc.date.available2019-07-11T13:31:25Z
dc.date.issued2016-01
dc.identifier.issn2147-561X
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12498/1426
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, Pommier tarafından geliştirilen Merhamet Ölçeği’ni (MÖ) Türkçeye uyarlayarak geçerlik ve güvenirlik çalışmalarını gerçekleştirmektir. Araştırmaya dört çalışma grubundan oluşan toplam 854 üniversite öğrencisi katılmıştır (490 kız / 364 erkek). Ölçeğin psikometrik özellikleri; doğrulayıcı faktör analizi, ölçüt bağıntılı geçerlik, iç tutarlık ve test-tekrar test yöntemleri ile incelenmiştir. Ölçeğin yapı geçerliği için doğrulayıcı faktör analizi yapılmış ve merhamet yapısını oluşturan altı boyutun varlığı doğrulanmıştır. Ölçüt bağıntılı geçerlik çalışması sonucunda Duyarlı Sevgi Ölçeği, Öz Anlayış Ölçeği ve Bilinçli Farkındalık Ölçeği ile pozitif yönde anlamlı ilişkiler bulunmuştur. İç tutarlık güvenirlik katsayısının ölçeğin tümü için .85 olduğu görülmüştür. Ayrıca test – tekrar test yöntemi ile yapılan uygulamalar arasındaki korelasyon katsayısının da yeterli olduğu sonucuna varılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre Türkçeye uyarlanan ölçeğin, bireylerin merhamet düzeylerini belirlemede geçerli ve güvenilir bir araç olduğu söylenebilir.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherThe Journal of Happiness & Well-Beingen_US
dc.subjectMerhamet, ölçek uyarlama, geçerlik, güvenirliken_US
dc.titleMerhamet Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışmasıen_US
dc.typeArticleen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record