Show simple item record

dc.contributor.advisorCANITEZ, MURAT
dc.contributor.authorTOSUN, Hasan
dc.date.accessioned2019-07-31T13:26:44Z
dc.date.available2019-07-31T13:26:44Z
dc.date.issued2019-07-29
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12498/1539
dc.description.abstractTeknolojinin gelişmesiyle birlikte farklı ülkelerde yaşayan ve farklı kültürlere sahip olan insanlar arasında iletişim son derece kolaylaştı. Bu durum farklı ülkelerdeki daha çok şirketin birbirini tanımasına ve uluslararası ticaretin gelişmesine katkıda bulunarak şirketler arası rekabeti üst seviyeye taşıdı. Bu durumda uluslararası pazarlama terimi daha büyük bir önem kazandı. Uluslararası pazarlamada başarılı işletmeler, rekabette üstün konuma gelerek ülkelerinin gelişimine ciddi katkıda bulunurlar. Türkiye'nin en önemli sektörlerinden birisi de bitkisel yağ sektörüdür. Düşük ithalat ve yüksek ihracat rakamlarıyla bu sektörün, Türkiye ekonomisine önemli derecede katkısı bulunmaktadır. Sürdürülebilir ihracat artışı, ihracatçı işletmelerin hedef pazarlarını doğru bir şekilde belirleyerek pazar paylarını büyütmeleriyle sağlanabilir. Hedef pazarın tespiti için de ikincil verilerin önemi oldukça büyüktür. Analizi yapılan ikincil veriler en uygun pazarları ortaya çıkarmaktadır. Bu çalışmada ilgili iş kolları üzerinden hedef pazar tespiti yapılmış ve ihracatçı firmalar için bir pazar araştırması örneği yapılmıştır. Yapılan araştırma sonucunda ilgili iş kollarındaki işletmeler için en uygun pazarlar tespit edilmiştir. With the development of technology, communication between people living in different countries and with different cultures has become very easy. This has led to a higher level of intercompany competition by contributing to the recognition of international trade and the recognition of more companies from different countries. In this case, the term international marketing has become more important. Successful businesses in international marketing are highly competitive and contribute to the development of their countries. One of Turkey's most important sector is the vegetable oil industry. These sectors with low import figures and higher exports, has contributed significantly to the economy of Turkey. Sustainable export growth can be achieved by correctly identifying the target markets of exporting enterprises and increasing their market shares. Secondary data are also important for the determination of the target market. The secondary data analyzed reveal the most appropriate markets. In this study, the target market was determined over the relevant business lines and a market research sample was made for the exporting companies. As a result of the research, the most suitable markets were determined for the enterprises in the related business lines.en_US
dc.language.isotr
dc.titleZeytin Yağı, Ayçiçek Yağı ve Mısır Yağı İş Kollarında Türkiye’nin Uluslararası Rekabetçilik Analizi; Sözü Edilen İş Kollarına Yönelik Bir Pazar Araştırmasıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record