Show simple item record

dc.contributor.advisorGEDİK, HASAN
dc.contributor.authorKALFA, Derya
dc.date.accessioned2019-11-07T13:51:31Z
dc.date.available2019-11-07T13:51:31Z
dc.date.issued2019-10-23
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12498/1558
dc.description.abstractGünümüz şartlarında bir ürünü iyi üretebilmek kadar o ürünün satılacağı pazarı ve pazarlama faaliyetlerini belirlemek de çok önemlidir. Bu noktada pazar araştırması önemli bir rol almaktadır. Firmaların doğru pazara girmeleri hem zaman hem de maliyet açısından önem arz etmektedir. Yanlış girilen her pazar firma için zaman ve maddi kayıp anlamına gelmektedir. Dolayısıyla firmanın pazar araştırması yaparak girdiği bir pazar ile pazar araştırması yapmadan girdiği bir pazar da başarı olasılığı farklı olacaktır. Bu yüzden doğru pazarı bulabilmek için pazar araştırması önemli bir adımdır. Türkiye açısından ihracat pazar araştırması yapılacak olan bu çalışmanın temel amacı; ihracat pazar araştırması yaparak ülke bazında pazar seçimi yapmaktır. Bu noktada çalışmanın özgün amaçları; ikincil kaynaklar kullanılarak sektöre dünya ve Türkiye açısından çeşitli tablolara bakılarak bilgi sahibi olmak ve pazar araştırması ile hedef pazar ve rakip ülkeler belirlemektir. Çalışmanın ana kütlesini ikincil veri kaynaklarından elde edilen bilgiler oluşturmaktadır. Bu uygulama yapılırken elde edilen veriler dünyada ve Türkiye'de yumurta sektörü, dünya ithalatı, dünya ihracatı, Türkiye ithalatı, Türkiye ihracatı, dünya ithalatı – Türkiye ihracatı karşılaştırmalı analizi incelenmiş ve belirlenen hedef ülkelerin genel durumları hakkında bilgi verilmiştir. Bu veriler 2017 – 2018 yılı verilerinden derlenmiştir. Çalışma yapılırken genellikle bizim için daha önemli olan miktarsal artışa bakılsa da zaman zaman dikkat çeken oransal artışa da bakılmıştır. Bu incelemelerden yola çıkılarak Türkiye açısından gelişmekte olan ülkeler, rekabetçi olunan ülkeler, hedef pazarlar ve rakip ülkeler belirlenmiştir. İkincil kaynaklar kullanılarak yapılan pazar araştırması sonucunda 0407.21 GTİP numaralı taze tavuk yumurtasına yönelik hedef pazarlar araştırılmış ve Hollanda, Malezya, Ukrayna, Tayland, Ürdün ve Polonya rakip olabilecek ülkeler olarak görülmüştür. İran, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Irak hedef pazarlar olarak görülmüştür. In today's conditions, it is important to determine the market in which the product will be sold and marketing activities of a product as well as to produce a product well. Market research takes an important part at this point. Companies entering to the right market is important both time and cost. Every inacurate enterprise means lost of time and finance. Therefore, the success possibility of the company will be different whether it has done a market research or not. Therefore, markets research is an important step to finding the right market. The main purpose of this study, which will be held Turkey in terms of export market research; to make market selection on country basis by doing export market research. At this point, the original objectives of the study are; Having information by looking at the various tables for the sector in the world and Turkey, using secondary sources and target market research to identify market and competitor countries. The main body of the study consists of information obtained from secondary data sources. The data while this applicatioon has been doing examined as egg sector in the World and in Turkey , import of the world, export of the world, import of Turkey, export of Turkey, compatitive analysis of imports of world - exports of Turkey and were informed about the general situation of the target countries. These data were compiled from the 2017 – 2018 data. While examination is doing although generally have been looked at the quantitative increase which is more important for us the propotional increase have been looked from time to time. On the bases of this examinations determines developing countries, compatitive countries, target market and compatition countries in terms of Turkey. As a result of the market research by doing using secondary sources, target markets have been investigated for fresh chicken eggs with the number of 0407.21 HSC and the Netherland, Malaysia, Ukraine, Thailand, Jordan, Poland have been seen as competing countries. Iran, Saudi Arabia, Qatar, United Arab Emirates and Iraq have been seen as target markets.en_US
dc.subjectpazarlama, uluslararası pazar araştırması, hedef pazaren_US
dc.subjectmarketing, international market research, target marketen_US
dc.titleTürkiye'de Yumurta Sektörü Ve Sektöre Yönelik Yumurta İhracatı Pazar Araştırmasıen_US
dc.title.alternativeThe Egg Sector In Turkey And Market Research Oriented To Export Of Egg Sectoren_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record