Show simple item record

dc.contributor.advisorAKIN, DR. ÖĞR. ÜYESİ SÜLEYMAN KAMİL
dc.contributor.advisorBAHADIR, DR. ÖĞR. ÜYESİ FATİH
dc.contributor.authorTURAN, MUSTAFA
dc.date.accessioned2020-01-09T13:45:01Z
dc.date.available2020-01-09T13:45:01Z
dc.date.issued2019-06-01
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12498/1582
dc.description.abstractTürkiye, dünyanın en aktif deprem kuşaklarından biri üzerindedir. Son yüzyılda birçok yıkıcı deprem sonucunda yüksek can kaybı meydana gelmiştir. Bu da gösteriyor ki, deprem performansı düşük konutların hızlı, ekonomik, uygulanabilir ve etkili güçlendirme metotları ile iyileştirilmesi gerekmektedir. Bu çalışmadaki amaç, deprem davranışı yetersiz betonarme çerçevelerin dolgu duvarlarında düzlem dışı davranışı sınırlandırmak ve dolgu duvarların güçlendirilerek çerçeveye olan katkılarını iyileştirilmesini araştırmaktır. Bu çalışmada, ülkemizde bulunan binalarda sıklıkla gözlenen kusurlara sahip, tek açıklıklı ve iki katlı 5 adet betonarme çerçeveler üretilmiştir. Deney numunelerinden 1 adedi dolgu duvarsız (boş betonarme çerçeve olarak), diğer 2 adedi ise tuğla ve gazbeton dolgu duvarlı, diğer 2 adedi ise tuğla ve gazbetonlu dolgu duvarların yatay derzleri çelik tel kafes ile eklenerek üretilmiştir. Bu numuneler depremi benzerleştiren tersinir-tekrarlanır yük etkisi altında test edilmiştir. Test sonuçları göstermiştir ki, uygulanan güçlendirme yöntemi, betonarme çerçevenin, yatay yük taşıma kapasitesini arttırmış ve dolgu duvarın düzlem dışı davranışını önemli derecede engellemiştir. Turkey lies over one of the most active seismic zones in the world. Several destructive earthquakes resulted in high dead losses in the last century. This shows that the residental buildings with poor earthquake resistance must be rehabilitated with rapid, economical, feasible, functional and effective strengthening methods. The aim of this study is to limit the out-of-plane behavior of reinforced concrete frames which has inadequate earthquake behavior and to investigate their contribution to the frame by strengthening the fill walls. In this study, 5 single span and two storey reinforced concrete frames which has the defects frequently observed in the buildings in our country were produced. One of the test specimens was produced without filler wall (as empty reinforced concrete frame), the other two were brick and autodaved concrete brick filling walls and the other two were produced by adding horizontal joints of brick and autodaved concrete brick filling walls with steel wire mesh. These samples were tested under the influence of reversible-repeatable load to simulate earthquake behavior. The test results showed that the reinforcement method which was applied increased the horizontal load bearing capacity of the reinforced concrete frame and significantly prevented the out-of-plane behavior of the infill wall.en_US
dc.subjectGüçlendirmeen_US
dc.subjectBetonarme Çerçeveen_US
dc.subjectÇelik Tel kafesen_US
dc.subjectTersinir-Tekrarlanır Yüklemeen_US
dc.titleGüçlendirilmiş dolgu duvarlı betonarme çerçevelerin sismik davranışıen_US
dc.title.alternativeSeismic behavior of rc frames infilled with strengthened wallsen_US
dc.typeThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record