Show simple item record

dc.contributor.advisorAKIN, DR. ÖĞR. ÜYESİ SÜLEYMAN KAMİL
dc.contributor.authorÖZKÜMÜŞ, SELMAN
dc.date.accessioned2020-01-09T13:52:16Z
dc.date.available2020-01-09T13:52:16Z
dc.date.issued2019-08-22
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12498/1587
dc.description.abstractİnşaat projeleri için en önemli başarı ölçütlerinden olan süre ve maliyet kalemlerini doğrudan etkileyebilecek olan gecikme ve verimlilik kaybı riskleri mevcuttur. Bu çalışma kapsamda hazırlanacak inşaat sözleşmeleri için bir örnek olmak için gecikme ve verimlilik kayıpları incelenmiş ve bu etkenlerin neden olacağı süre ve maliyet kaybını henüz açığa çıkmadan önüne geçilmesi amaçlamaktadır. Tez kapsamında; gecikmelerin türlerini araştırıp ortaya çıkarmak, ortaya çıkmış olan bu gecikme türlerinin, proje ve anlaşmazlıklar üzerindeki etkisini incelemek, bu gecikmeden kaynaklanabilecek zararların proje katılımcıları arasında adil bir biçimde paylaştırılmasını sağlamak ve bu konuda proje yöneticilerini bilgilendirmek esas alınmıştır. Bu tez çalışması kapsamında ihtiyaç halinde gecikmeleri anlamak ve analizlerini gerçekleştirebilmek amacıyla güncel gecikme analizi yöntemleri açıklanmaya çalışılmıştır. Delay and decreased productivity risks could effect one of the most important criteria of success in construction projects which is duration and cost. This thesis serves as an example for the construction deals which will be done with the same purpose, in order to help prevent the delay and productivity loss before they even emerge, which cause duration and cost loss This thesis also deals with the delay types and the effects of these delays on the project and on the conflicts, and allocates the losses caused by delay and inform the parties involved in the project between the sides of the contract fairly.In this thesis, actual delay analysis techniques are explained in order to understand and analyze the delays when needed.en_US
dc.subjectGecikmeen_US
dc.subjectVerimlilik kaybıen_US
dc.subjectGecikme Analizien_US
dc.titleİnşaat projelerinde gecikme ve verimliliği düşüren etkenlerin analizien_US
dc.title.alternativeThe analysis of delay and productivity slowdown in construction projectsen_US
dc.typeThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record