Show simple item record

dc.contributor.advisorÜnver Doğan, Nadire
dc.contributor.authorTürkoğlu, Fatma Nur
dc.contributor.authorAydın, Memduha
dc.contributor.authorCebeci, Hakan
dc.date.accessioned2020-01-21T12:55:26Z
dc.date.available2020-01-21T12:55:26Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12498/1685
dc.description.abstractCorpus callosum, interhemisferik bağlantı sağlaması sebebiyle yüksek bilişsel işlevler üstlenir. En büyük ve en önemli kommissural yoldur. Algılamada, kognisyonda, öğrenme ve istemli motor koordinasyonda önemli rol oynar. Şizofreni tüm bu belirtilen, gerçeklere uygun değerlendirme yapma, duygu, düşünce, biliş ve davranış gibi beyin işlevlerindeki bozulmalardır. Çalışmamızda şizofreni hastalarının MRG’de corpus callosum ölçümlerinin incelenmesi ve hastanın bireysel özelliklerinin (cinsiyet, yaş, yaşam şekli, kilo, boy, BMI, sigara, madde, alkol kullanımı) değerlendirilmesiyle şizofreninin corpus callosum üzerine etkilerini incelemeyi amaçladık. Çalışmamız 39 şizofreni ve 36 kontrol grubundan oluşmaktadır. Çalışmamızda kadın ve erkeklerde, 40 yaş üstü ve 40 yaş altı bireylerde, şizofrenlerde ve kontrol grubunda corpus callosum’un uzunluk, açı, alan ve hacimlerinin incelenerek karşılaştırılmasına ve bu incelemenin sosyodemografik bilgilere göre değerlendirilmesine olanak sağlanmıştır. Çalışmamızdaki corpus callosum’un bazı açı ölçümlerinde şizofrenide kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde artma, bazılarında ise anlamlı düzeyde azalma gözlendi. Şizofrenide corpus callosum ölçümlerinde sigara, alkol ve madde kullananlarda, kullanıp bırakmışlara ve hiç kullanmamışlara göre anlamlı düzeyde farklılıklar görüldü. Şizofreni hastalarının kilo ve boy ölçümleri ile corpus callosum ölçümleri arasında anlamlı korelasyon ilişkileri gözlendi. Şizofrenide corpus callosum yüksekliği ve genişliğinin azalıp, uzunluğunun artarak daha basık bir hale geldiği, konkavitesinin azaldığını, commissura anterior ile posterior arasındaki mesafenin arttığı görüldü (p<0,05). Sonuç olarak şizofrenide veya benzer nöropsikolojik hastalıklarda yapılması planlanan MRG çalışmaları için sosyodemografik bilgilerin önemini gösteren bir çalışma ortaya konuldu.en_US
dc.language.isotren_US
dc.subjectAnatomien_US
dc.subjectcorpus callosumen_US
dc.subjectdemografik bilgileren_US
dc.subjectmorfometrien_US
dc.subjectşizofrenien_US
dc.titleŞizofreni spektrum bozukluğu hastalarında corpus callosum anatomisinin incelenmesien_US
dc.typeThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record