Show simple item record

dc.contributor.authorTORLAK, Savaş
dc.contributor.authorÜNÜVAR, Bayram Sönmez
dc.contributor.authorTÜFEKÇİ, Osman
dc.date.accessioned2020-03-07T14:38:40Z
dc.date.available2020-03-07T14:38:40Z
dc.date.issued2019-08-01
dc.identifier.issn2651-4451
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12498/1725
dc.description.abstractAmaç: Bu çalışmanın amacı, artmış torasik kifozu bulunan hastalarda ev egzersiz programı (EEP) ve kinezyo bant (KT) uygulamasının ağrı ve yaşam kalitesi üzerine etkilerini incelemekti. Yöntem: Çalışmaya 28 sedanter gönüllü katıldı. Katılımcılar randomize olarak EEP+KT (n=14) ve EEP (n=14) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Çalışmanın başlangıcında ve bitiminde sırt ağrı şiddetini değerlendirmek için Vizüel Analog Skalası (VAS) ve yaşam kalitesini değerlendirmek için Skolyoz Araştırma Derneği Sonuç Anketi (SRS-22) kullanıldı. Sonuçlar: Tedavi öncesinde vücut kütle indeksi (VKİ), yaş ve kifoz açısı değerleri yönünden gruplar arasında anlamlı bir fark yoktu (p>0,05). EEP+KT ile EEP grupları karşılaştırıldığında gruplar arasında VAS ve SRS-22 değerlerinde anlamlı bir fark bulunmadı (p>0,05). EEP+KT grubunda tedavi sonrasında VAS skorunda ve SRS-22 anketinin ağrı ve vücut imajı parametrelerinde anlamlı düzelme olduğu belirlendi (p<0,05). EEP grubunda ise, tedavi öncesi ve sonrası karşılaştırıldığında VAS skorunda ve SRS-22 anketinin ağrı parametresinde anlamlı fark bulundu (p<0,05). Tartışma: Çalışmamızda egzersiz programının ağrıyı azalttığı ancak egzersiz programı ile birlikte uygulanan KT’nin vücut imajını geliştirmek dışında ağrı ve yaşam kalitesine katkısı olmadığı bulundu. Sonuç olarak, artmış torasik kifoz tedavisinde egzersiz eğitiminin gerekli olduğu ve KT uygulamasının ağrı ve yaşam kalitesi üzerine etkisinin ilerde yapılacak uzun takipli çalışmalarla daha net ortaya konacağı düşünüldü.en_US
dc.language.isotren_US
dc.subjectegzersizen_US
dc.subjectkifozen_US
dc.subjectkinezyo bantlamaen_US
dc.titleARTMIŞ TORASİK KİFOZU BULUNAN HASTALARDA KİNEZYO BANT UYGULAMASININ AĞRI VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: RANDOMİZE KONTROLLÜ BİR ÇALIŞMAen_US
dc.title.alternativeEFFECTS OF KINESIO TAPING ON PAIN AND QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH THORACIC HYPER KYPHOSIS: A RANDOMIZED CONTROLLED STUDYen_US
dc.typeArticleen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record