Show simple item record

dc.contributor.authorBulut, Özlem Ülkü
dc.contributor.authorŞahin, Sevil
dc.contributor.authorKaplan, Sena
dc.date.accessioned2020-07-22T10:53:09Z
dc.date.available2020-07-22T10:53:09Z
dc.date.issued2019-05-02
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12498/1752
dc.description.abstractGünümüzde kanser küresel bir sağlık sorunu olarak kabul edilmektedir. Jinekolojik kanserler dünyada kadınlarda en sık görülen kanserler arasında yer almaktadır. Jinekolojik kanserler ve tedavi süreci sonucunda kadınlarda ve yakınlarında bilişsel, psikolojik, duygusal ve sosyal alanlarda sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Bu süreçte, bireyin hastalığı ile baş etmesini desteklemek ve bakımın bütünlüğünü sağlamak açısından hemşirelik kuram ve modellerine ihtiyaç duyulmaktadır. Lazarus Sosyal Destek Arayışı ve Etkileşimsel Stres Modeli; bireyin stresle karşılaştığı durumlarla stresle baş etme yöntemleri öğretilerek, bulunduğu olumsuz durumdan kendi çabalarıyla çıkma olanağı sağlamaya yönelik oluşturulmuş bir modeldir. Bu çalışma, birinci evre endometrium kanser tanısı alan bir olguda Lazarus’un Sosyal Destek Arayışı ve Etkileşimsel Stres Modeli açıklanarak, hemşirelik bakım sürecinin planlanması amacıyla yapılmıştır. Konu ile ilgili yapılan çalışmaların sınırlı olduğu göz önüne alındığında, çalışmanın literatüre katkı sağlaması beklenmektedir. Çalışmamızda kurum izni ve hastanın yazılı onamı alındıktan sonra veriler Lazarus Sosyal Destek Arayışı ve Etkileşimsel Stres Modeline dayandırılarak yüz yüze görüşme tekniği ile toplanmıştır. Hastanın modele yönelik bakım gereksinimleri Kuzey Amerikan Hemşirelik Tanıları Birliği / North American Nursing Diagnosis Association Sınıflandırma Sistemi hemşirelik tanıları ve Hemşirelik Girişimleri Sınıflaması/Nursing Intervention Classification girişimleri doğrultusunda planlanmıştır. Çalışmada, endometrium kanser tanısı alan hastaların sorun odaklı baş etme yöntemlerinin öğretilerek hastalık sürecine uyum sağlamalarında Lazarus’un Sosyal Destek Arayışı ve Etkileşimsel Stres Modeli’nin uygulanabileceği sonucuna varılmıştır.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisher1. Uluslararası 2. Ulusal Sağlık Bakım Hizmetleri Kongresien_US
dc.subjectendometrium kanserien_US
dc.subjecthemşirelik bakımıen_US
dc.subjectLazarus Sosyal Destek Arayışı ve Etkileşimsel Stres Modelien_US
dc.titleLAZARUSUN SOSYAL DESTEK ARAYIŞI VE ETKİLEŞİMSEL STRES MODELİ İLE ENDOMETRİUM KANSERİ OLGUSUen_US
dc.title.alternativeSOCIAL SUPPORT-SEEKING AND TRANSACTIONAL STRESS MODEL BY LAZARUS & ENDOMETRIUM CANCER PHENOMENONen_US
dc.typeConference Paperen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record