Recent Submissions

 • ALACAKLILARA ZARAR VERME KASTIYLA YAPILAN TASARRUFLAR BAĞLAMINDA TASARRUFUN İPTALİ VE MUVAZAA DAVALARI 

  ÇETİNEL, TUNAHAN (YETKİN YAYINLARI, 2020-11-07)
  Tarih boyunca insanlar, birbirleriyle sözleşme ilişkisi içerisine girmişlerdir. Sözleşme ilişkisine ilişkin evrensel nitelikte olan ilkelerden biri, ahde vefa (pacta sunt servanda) ilkesidir. Bu ilke gereğince, sözleşmenin ...
 • Roma Hukuku'nda Stipulatio 

  Korkmaz, Fırat (2014)
  Stipulatio is one of the most useful and essential contracts in Roman Law. Stipulatio can be used in many different subjects which indicates stipulatio’s significance in Roman Law. Since stipulatio is applied extensively, ...
 • Ardı Ardına Teslimli Satış Sözleşmesi 

  Doğu, Hakkı Mert (Yetkin Yayınları, 2021)
 • "Türk Hukukunda Kamulaştırmasız El Atma" 

  Özdemir, Yücel (2018-06-07)
 • Ticaret Hukuku 

  Çelik, Aytekin (Seçkin yayıncılık, 2018-08-01)
  Kitap, hukuk fakülteleri dışında ticaret hukuku derslerine yer veren fakülte ve yüksekokul öğrencilerine ve meslek sınavlarına hazırlanan kişilere yönelik olarak hazırlanmıştır. Bu sebeple kitap içerisinde akademik ...
 • Toplu İş Hukukunda Yetki Tespiti 

  Bulun Tokkaş, Sevde (2017-06-01)
  2012 yılında yürürlüğe giren 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’na göre sendikalar, işçi ve işverenlerin iş ilişkilerindeki ekonomik ve sosyal hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek amacıyla kurulur. ...
 • Türk Hukukunda Yapı İpoteği 

  Güleş, Bedia (2018-03-01)
  Tezin konusunu yapı ipoteği oluşturmaktadır. Yapı ipoteği Türk Hukukunda nadiren çalışılmış bir konudur. Ancak yapı çalışanları için oldukça lehe hükümler içermektedir. Bu tez ile kurumun Türk Hukukunda ön plana çıkarılması ...
 • Teknik Direktörlük Sözleşmesi 

  Doğu, Hakkı Mert (2017-12-01)