Now showing items 1-5 of 5

  • Ardı Ardına Teslimli Satış Sözleşmesi 

   DOĞU, Hakkı Mert (Yetkin Yayınları, 2021)
   Ardı ardına teslimli satış sözleşmesi, Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenmemekle birlikte bir satış sözleşmesi çeşidi olarak değerlendirilebilir. Bu sözleşmede satıcı, satış sözleşmesinden doğan malı teslim edimini belirli ...
  • Roma Hukuku'nda Stipulatio 

   KORKMAZ, Fırat (2014)
   Stipulatio is one of the most useful and essential contracts in Roman Law. Stipulatio can be used in many different subjects which indicates stipulatio’s significance in Roman Law. Since stipulatio is applied extensively, ...
  • Ticaret Hukuku 

   ÇELİK, Aytekin (Seçkin yayıncılık, 2018-08-01)
   Kitap, hukuk fakülteleri dışında ticaret hukuku derslerine yer veren fakülte ve yüksekokul öğrencilerine ve meslek sınavlarına hazırlanan kişilere yönelik olarak hazırlanmıştır. Bu sebeple kitap içerisinde akademik ...
  • Toplu İş Hukukunda Yetki Tespiti 

   BULUN TOKKAŞ, Sevde (2017-06-01)
   2012 yılında yürürlüğe giren 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’na göre sendikalar, işçi ve işverenlerin iş ilişkilerindeki ekonomik ve sosyal hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek amacıyla kurulur. ...
  • Türk Hukukunda Yapı İpoteği 

   GÜLEŞ, Bedia (2018-03-01)
   Tezin konusunu yapı ipoteği oluşturmaktadır. Yapı ipoteği Türk Hukukunda nadiren çalışılmış bir konudur. Ancak yapı çalışanları için oldukça lehe hükümler içermektedir. Bu tez ile kurumun Türk Hukukunda ön plana çıkarılması ...