Recent Submissions

  • İSLAMİ FİNANSTA YASAKLAR VE TEMEL İSLAMİ AKİTLER 

    Alım, Hasan Basri (KTO Karatay Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017-01)
    İslami finans her türlü finansal faaliyetin, islami emirler ve yasaklar tarafından oluşturulan helal dairesi içerisinde gerçekleştirildiği; küresel kapitalizm tarafından üretilen problemlere cevap niteliğinde pek çok ...