Now showing items 6-6 of 6

    • YAŞAM DOYUMUNUN YORDAYICILARI OLARAK ÖZANLAYIŞ VE MERHAMETİN İNCELENMESİ 

      Akdeniz, Seher; Gültekin Ahçı, Zeynep (Çizgi kitabevi, 2018)
      Bu araştırmanın amacı öz anlayış ve merhamet düzeylerinin yaşam doyumu üzerindeki yordayıcı etkisinin incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubu Konya KTO Karatay üniversitesi ve Necmettin Erbakan üniversitesinden uygun ...