Recent Submissions

 • Sosyal Politika ve Sosyal Hizmet İlişkisi 

  Ustabaşı Gündüz, Dilara (Umuttepe Yayınları, 2019-12)
  Sosyal hizmetin hedef gruplarının yaşadığı sosyal sorunlar aynı zamanda sosyal politikanın da çözmesi gereken sorun alanını oluşturmaktadır. Sosyal sorunların çözülmesi amacıyla sosyal hizmet uzmanları uygun müdahale ...
 • Öteki mekânlarda sosyal sorunlar: bir literatür taraması 

  Ustabaşı Gündüz, Dilara; Sağlam, Esra (OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 2020-09-30)
  Kentsel yoksulluğun, mekânsal ayrışmanın ve bunlara bağlı olarak sosyal dışlanmanın yoğun olduğu mekânlarda yaşanan sosyal sorunlar bu çalışmanın kapsamını oluşturmaktadır. Çalışmanın amacı; öteki mekânlardaki insanlarının ...
 • “Kıyafetlerinden ve Ruhlarından Soyunan Kadınlar”: Kadın ve Sosyal Hizmet 

  Akarçay Ulutaş, Demet; AKIN ALTINCI, ELMAS (Gece Kitaplığı, 2019)
  Kadın; erkeği tahrik eden, giyim tarzına dikkat etmek zorunda olan, kurban, ayartan ve ayartılan, tecavüzcüsüyle evlenme şansına erişmiş varlık, seks objesi, ev hanımı, anne gibi pek çok kavramla ve deyişle tanımlanabilmektedir. ...
 • Farklı Kültürlerle Çalışma Deneyimi: Sosyal Hizmet Öğrencilerinin Alan Uygulamasına Yönelik Görüşleri 

  Akarçay Ulutaş, Demet; ULUTAŞ, ZELİHA; GÜRBÜZ, BÜŞRA (Çizgi Kitabevi, 2019)
  Toplumların çeşitli nedenlerle yaşadıkları değişimlerin bir getirisi olarak farklı kültürlerle birlikte yaşam sosyal hizmet alanı için kaçınılmaz bir boyutu oluşturmaktadır. Sosyal hizmet alanı, toplumsal değişimle birlikte ...
 • Sosyal Hizmet Öğrencilerinin Otantik Kimlik ve Manevi Yönelimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 

  BOZ, AYŞE NUR; Akarçay Ulutaş, Demet (Çizgi Kitabevi, 2019)
  Toplumun tüm üyelerinin ihtiyaç ve sorunlarına odaklanan, her bireyi biyopsikososyal boyutlarıyla ele alan sosyal hizmet disiplininin odağında, insanların gelişim kapasitelerini arttırmak, kaynak ve hizmetlerle buluşturmak ...
 • Hayal Kuramayan Çocuklar: Sosyal Hizmet Bakış Açısıyla Erken Yaşta Evlilik Sorunu 

  USTABAŞI GÜNDÜZ, DİLARA; Akarçay Ulutaş, Demet; BOZ, AYŞE NUR (Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi, 2019)
  1989 yılında kabul edilen Çocuk Hakları Evrensel Bildirgesi doğrultusunda uygulanabilecek olan kanuna göre daha erken yaşta reşit olma durumu hariç, on sekiz yaşına kadar her insan çocuk olarak tanımlanmaktadır. Bir toplumda ...
 • Suriyelilerin Hukuki Statüleri ile Kayıt ve Kimlik İşlemleri Üzerine Genel Bir Değerlendirme 

  Alptekin, Kamil; Akarçay Ulutaş, Demet; USTABAŞI GÜNDÜZ, DİLARA; AKIN ALTINCI, ELMAS (Sosyal Hizmet Kongresi 2018: Mülteciler ve Sosyal Hizmet, 2019)
  2011 yılının Mart ayında Suriye’de başlayan ve hâlen devam eden iç savaş sonucu bugüne kadar altı milyonun üzerinde Suriyeli can güvenliğini korumak üzere ülkesini terk etmek zorunda kalmış ve sadece Ortadoğu’yu ve ...
 • Sosyal Hı̇zmette Kültürel Yetkı̇nlı̇k Eğı̇tı̇mı̇: İçerı̇ğe Yönelı̇k Bı̇r Sı̇stematı̇k Derleme Çalışması 

  Akarçay Ulutaş, Demet (Erasmus International Academic Research Symposium on Educational and Social Sciences- Özet Bildiri Kitabı, 2019)
  Sosyal hizmet eğitiminin temel noktasını oluşturan bireyin biricikliği, farklı kültürlerle birlikte daha özgül ve değerli hale gelmektedir. Farklı değerlerle ve kültürel özelliklerle sosyal hizmetin mikro, mezzo ve makro ...
 • A brief discussion on social work ethics 

  Akarçay Ulutaş, Demet (Journal of Academic Perspective on Social Studies, 2018)
  Ethics has become a crucial evaluation criterion in various sciences as well as social work in recent years. Ethical perspectives present complex needs and worlds, which people can mention about sociocultural difference. ...
 • ). The Relationship between Individualism, Collectivism and Conflict Handling Styles of Healthcare Employees 

  ASLAN, ŞEBNEM; GÜZEL, ŞERİFE; Akarçay Ulutaş, Demet (2019 Prognostics and System Health Management Conference, 2019)
  The objective of this study is to investigate the relationship between individualism, collectivism and conflict handling styles of healthcare employees. This study was conducted among 427 healthcare employees in twelve ...
 • Büyüsü Bozulmuş Dünyayı Büyülemek 

  AYHAN, DÖNE (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 2015)
 • Türkiye'de Kırsal Yapıların Dönüşümü 

  AYHAN, DÖNE (İnsan ve Toplum Dergisi, 2016)
 • Sosyal Hizmet ve Yönetim Bakış Açısı 

  AKARÇAY, DEMET (Sosyal Çalışma Yayınları, 2015)
  Akarçay, D. (2015). Sosyal Hizmet ve Yönetim Bakış Açısı. İçinde: Sosyal Hizmeti Yeniden Düşünmek, Tahir Emre Gencer, İbrahim Cılga (Ed.), İstanbul: Sosyal Çalışma Yayınları.
 • Sosyal Yardımların Sunumunda Etik Yaklaşımlar 

  KALAYCI KIRLIOĞLU, HURİYE İREM; AKARÇAY, DEMET (Sosyal Çalışma Yayınları, 2014)
  Kalaycı Kırlıoğlu, H. İ., Akarçay, D. (2014) Sosyal Yardımların Sunumunda Etik Yaklaşımlar. G: Polat, A. İçağasıoğlu Çoban (Ed.), Yoksulluk ve Sosyal Hizmet: Yeni Zorluklar ve Yaklaşımlar (103-122). İstanbul: Sosyal Çalışma ...
 • Türkiye’deki Sosyal Hizmet Eğitiminde Kültürel Yetkinliğin İncelenmesi 

  AKARÇAY ULUTAŞ, DEMET; USTABAŞI GÜNDÜZ, DİLARA; BOZ, AYŞE NUR (Gece Akademi, 2019)
  1. Giriş Çeşitliliğin, çoğulculuğun bir aradalığının desteklendiği postmodenist söylemlerin yaygınlaştığı günümüzde, küreselleşmenin de etkisiyle artan sosyal, ekonomik, kültürel, siyasal değişimlerin neden olduğu göç ...
 • İnsan ve Ruhu: Ruh Sağlığı Politikalarına Refah Devleti Yaklaşımıyla Bakış 

  AKARÇAY ULUTAŞ, DEMET; AYHAN, DÖNE; AKIN, ELMAS (8. Ulusal Sosyal Hizmet Kongresi, 2016)
 • SİSTEMATİK DERLEME VE META ANALİZ 

  AKARÇAY ULUTAŞ, DEMET; BOZ, AYŞE NUR (Eğitim Kitabevi, 2018)
  GİRİŞ Sosyal bilimlerde, araştırma yöntemlerinde yaşanan gelişmeler nicel ve nitel yöntemlerin içeriğini çeşitlendirmiştir. Buna göre, araştırmalarda özellikle kanıta dayalı esasların takip edilmesi oldukça görünür hale ...
 • GÖRÜŞME TEKNİĞİ 

  AKARÇAY ULUTAŞ, DEMET (Eğitim Kitabevi, 2018)
  GİRİŞ Sosyal dünyayı anlamak için kullanılan bir yöntem olan görüşmenin uzun bir tarihi bulunmaktadır. Bu yöntem ilk defa 1880’lerde Londra’da Charles Booth tarafından seminer çalışmasında kullanılmıştır. Booth yaptığı ...
 • ODAK GRUP GÖRÜŞMESİ 

  AKARÇAY ULUTAŞ, DEMET; AKIN ALTINCI, ELMAS (Eğitim Kitabevi, 2018)
  GİRİŞ Bilimsel bilginin üretilmesi sürecinde pozitif yapının kullanılması ile ölçümleme ve sayılarla somutlaştırma gibi göstergelerin ön plana çıktığı görülmektedir. Buna karşın, pozitivist paradigmanın insan gerçekliğini ...

View more