Now showing items 1-20 of 78

  • Aday Memurluk Eğitimi Alan Uzman Personelin Çatışma Nedenleri ve Yönetim Biçimleri: Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Örneği 

   KALAYCI KIRLIOĞLU, HURİYE İREM; BAŞER, DOĞA; KIRLIOĞLU, MEHMET; AKARÇAY, DEMET (Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2015-04)
   Bu araştırmanın amacı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü personeli olup Aday Memurluk Eğitimi alan Uzman Personelin görev aldıkları kurumlarda yaşadıkları çatışma nedenlerine ve yaşadıkları çatışmaların çözümünde hangi ...
  • Anne Baba Davranışlarının ve Sosyal Çevrelerinin Liderlere Etkileri 

   ASLAN, ŞEBNEM; YALÇIN, HATİCE; SARP, A. K. NİLGÜN; AKARÇAY ULUTAŞ, DEMET (Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2017)
   Liderliğin, literatürde doğuştan olduğu gibi sonradan kazanılan bir yönünün olduğu ifade edilmekte ve tartışılmaktadır. Bu araştırma liderliğin aile davranışlarıyla ve sosyal çevreyle ilişkisinin olup olmadığını incelemeye ...
  • Atasözleri ve Deyimlerde Kadına Yönelik Şiddetin İzleri: Niteliksel Bir Çalışma 

   KALAYCI KIRLIOĞLU, HURİYE İREM; Akarçay, Demet; KIRLIOĞLU, MEHMET (Munzur Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2016)
   Amaç: Toplumumuzdaki kadın-erkek eşitliğinin ve kadına yönelik şiddettin içselleştirilmesinde önemli bir yeri olduğu düşünülen atasözleri ve deyimlerin nitel araştırma deseni çerçevesinde analiz edilmesi ve yorumlanması ...
  • Başlangıçtan bugüne ve yarına Türkiye’de sosyal hizmet eğitimi 

   Alptekin, Kamil (Nobel Akademik Yayıncılık, 2016)
   Türkiye'de sosyal hizmet eğitimi 1961 yılında Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bünyesinde Sosyal Hizmetler Enstitüsü'ne bağlı olarak açılan Sosyal Hizmetler Akademisi ile başlamıştır. 2002 yılına gelindiğinde Başkent ...
  • A brief discussion on social work ethics 

   Akarçay Ulutaş, Demet (Journal of Academic Perspective on Social Studies, 2018)
   Ethics has become a crucial evaluation criterion in various sciences as well as social work in recent years. Ethical perspectives present complex needs and worlds, which people can mention about sociocultural difference. ...
  • Büyüsü Bozulmuş Dünyayı Büyülemek 

   AYHAN, DÖNE (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 2015)
  • The Effects of Perceived Co-worker and Supervisor Social Support on Organizational Socialization and Business Result 

   ASLAN, ŞEBNEM; AKARÇAY, DEMET (International Conference on the Changing World and Social Research I, 2015-08)
   The objective of the study is to investigate the possible effects of organizational socialization on business results such as affective commitment, intention to quit and job satisfaction. Besides, the study aims to examine ...
  • Farklı Kültürlerle Çalışma Deneyimi: Sosyal Hizmet Öğrencilerinin Alan Uygulamasına Yönelik Görüşleri 

   Akarçay Ulutaş, Demet; ULUTAŞ, ZELİHA; GÜRBÜZ, BÜŞRA (Çizgi Kitabevi, 2019)
   Toplumların çeşitli nedenlerle yaşadıkları değişimlerin bir getirisi olarak farklı kültürlerle birlikte yaşam sosyal hizmet alanı için kaçınılmaz bir boyutu oluşturmaktadır. Sosyal hizmet alanı, toplumsal değişimle birlikte ...
  • Göç ve Kalkınma İlişkisi 

   Genç, Yusuf; Ustabaşı Gündüz, Dilara; Çöpoğlu, Mustafa (2019-05-21)
   Göçler tarih boyunca dinamik olarak yaşanan, toplumları farklı seviyelerde etkileyen ve ülkelerin sosyoekonomik kalkınması üzerinde olumsuz izler bırakan yer değişimleridir. Bu çalışmada; toplumların gelişmesi ve ...
  • GÖRÜŞME TEKNİĞİ 

   AKARÇAY ULUTAŞ, DEMET (Eğitim Kitabevi, 2018)
   GİRİŞ Sosyal dünyayı anlamak için kullanılan bir yöntem olan görüşmenin uzun bir tarihi bulunmaktadır. Bu yöntem ilk defa 1880’lerde Londra’da Charles Booth tarafından seminer çalışmasında kullanılmıştır. Booth yaptığı ...
  • Gündelik Hayatta Kimlik Sunum Ortamı Olarak Sosyal Medya 

   AYHAN, DÖNE (1. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi,, 2016)
  • Hayal Kuramayan Çocuklar: Sosyal Hizmet Bakış Açısıyla Erken Yaşta Evlilik Sorunu 

   USTABAŞI GÜNDÜZ, DİLARA; AKARÇAY ULUTAŞ, DEMET; BOZ, AYŞE NUR (Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi, 2019)
   1989 yılında kabul edilen Çocuk Hakları Evrensel Bildirgesine göre, uygulanabilecek olan kanuna göre daha erken yaşta reşit olma durumu hariç, on sekiz yaşına kadar her insan çocuk olarak tanımlanmaktadır. Bir toplumda ...
  • Hayal Kuramayan Çocuklar: Sosyal Hizmet Bakış Açısıyla Erken Yaşta Evlilik Sorunu 

   USTABAŞI GÜNDÜZ, DİLARA; Akarçay Ulutaş, Demet; BOZ, AYŞE NUR (Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi, 2019)
   1989 yılında kabul edilen Çocuk Hakları Evrensel Bildirgesi doğrultusunda uygulanabilecek olan kanuna göre daha erken yaşta reşit olma durumu hariç, on sekiz yaşına kadar her insan çocuk olarak tanımlanmaktadır. Bir toplumda ...
  • İbni Haldun Perspektifinden Kent Kimliğini Anlamak 

   AYHAN, DÖNE; AYHAN, DÖNE (8. Ulusal Sosyoloji Kongresi, 2016)
  • İnsan ve Ruhu: Ruh Sağlığı Politikalarına Refah Devleti Yaklaşımıyla Bakış 

   AKARÇAY ULUTAŞ, DEMET; AYHAN, DÖNE; AKIN, ELMAS (8. Ulusal Sosyal Hizmet Kongresi, 2016)
  • İntihar ve intihar girişimi: kavramlar, yaygınlık, müdahale, önleme ve öyküler 

   Alptekin, Kamil (Yeni İnsan Yayınevi, 2014)
   İntihar; sadece bireysel kayıplarla sınırlı kalmaz; uyandırdığı şiddetli duygularla (öfke, panik, korku, acı, suçluluk) o kişinin yakın çevresini de etkiler. İntihar arkasında açığa çıkarılmayı bekleyen pek çok sır ...
  • İz Sürme (Tracer) Yöntemi 

   AKARÇAY ULUTAŞ, DEMET (Eğitim Kitabevi, 2018)
   GİRİŞ Nitel araştırmalarda kullanılan farklı yöntemlerle ilgili çalışmalar eski yıllara dayansa da bu yöntemlerin günümüz alan yazınında kullanımı son yıllarda artış göstermeye başlamıştır. Araştırma sorununun belirlenmesinde, ...
  • Kadın Akademisyenlerin Karşılaştıkları Sorunlar Üzerine Bir Tartışma 

   USTABAŞI GÜNDÜZ, DİLARA; AKIN, ELMAS (2016)
   Tarih boyunca var olan cinsiyet farklılıkları ve bu farklılıkların ‘güç’ kavramı ile ortaya çıkan ilişkisi toplumsal cinsiyet kavramını oluşturmuştur. Toplumsal cinsiyet rolleri ağırlıklı olarak kadının gerek iş gerekse ...
  • Kadına Yönelik Şiddetin Erkekler Tarafından Değerlendirilmesi: Sakarya Örneği 

   Genç, Yusuf; Altıparmak, İpek Beyza; Ustabaşı Gündüz, Dilara (2019-06-29)
   Bu araştırma toplumumuzda yaygın olarak görülen kadına yönelik şiddetin erkek bakış açısıyla değerlendirilmesi üzerine kurgulanmıştır. Aile içindeki tüm bireyler aile içi şiddete maruz kalmakla birlikte şiddetin merkezini ...
  • KARMA ARAŞTIRMA YÖNTEMİNE GİRİŞ 

   AKARÇAY ULUTAŞ, DEMET; USTABAŞI GÜNDÜZ, DİLARA (Eğitim Kitabevi, 2018)
   GİRİŞ Karma yöntem çoğunlukla son dönem sosyal bilimler alanındaki araştırmalarda çok tercih edilmeye başlamıştır. Karma yöntem araştırmalarının geçmişi çok da eski bir tarihe dayanmamaktadır. Karma yöntem araştırmaları, ...