Recent Submissions

  • Tarihsel Perspektifte Limited Şirket Kavramı 

    akıncı, elif (İstanbul Üniversitesi Yayınevi, 2018-07-01)
    Limited şirket, Alman kanun koyucusu tarafından evrensel hukuk sistemine kazandırılan bir şirket türüdür. Özellikle aile şirketlerine olan benzerliği sebebiyle sadece küçük ölçekli işletmeler tarafından tercih edileceği ...