Show simple item record

dc.contributor.authorTURAN HEVESLİ, TUBA
dc.date.accessioned2019-07-02T13:31:32Z
dc.date.available2019-07-02T13:31:32Z
dc.date.issued2016-06-29
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12498/275
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı paylaşılan liderliğin değişime açıklık ve iç girişimcilik üzerine etkilerini belirlemektir. Bu amaca göre tarama modelli bir araştırma tasarlanmıştır. Araştırmada Konya ili Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nde görev yapan 200 çalışan üzerinde anket uygulanmıştır. Araştırmada kullanılan anket; kişisel bilgi formu, iç girişimcilik ölçeği, değişime açıklık ölçeği ve paylaşılan liderlik ölçeğinden oluşmaktadır. Ölçeklere ilişkin güvenirlik ve geçerlilik çalışmaları yapılmıştır. Elde edilen verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel yöntemleri t-testi, anova testi, korelasyon ve regresyon analizleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda değişime açıklık düzeyinin çok iyi düzeyde, iç girişimcilik ve paylaşılan liderlik düzeyinin iyi düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. İç girişimcilik ile paylaşımcı liderlik ve değişime açıklık ile paylaşımcı liderlik arasında yüksek korelasyon olduğu belirlenmiştir. Paylaşılan liderliğin, iç girişimcilik ve değişime açıklığın belirleyici bir değişken olduğu sonucuna varılmıştır. Anahtar Kelimeler: Paylaşılan liderlik, iç girişimcilik, değişime açıklık.tr_TR
dc.description.abstractThe aim of this study is to determine the effects of shared leadership on openness to change and intrapreneurship. According to this aim, a research has been designed with surveying model. Within research, a questionnaire was applied on 200 employees working in Konya Provincial Directorate of Youth Services and Sports. The questionnaire used in the study consists of personal information form, scale of intrapreneurship, scale of openness to change and scale of shared leadership. Reliability and validity studies have been conducted on theses scales. In the evaluation of the data obtained, descriptive statistical methods, t-test, anova test, correlation and regression analysis have been used. As a result of research, it is concluded that the level of openness to change is in a very good level, and level of intrapreneurship and shared leadership is in a good level. High correlations have been determined between intrapreneurship and shared leadership; and between openness to change and shared leadership. It has concluded that shared leadership, intrapreneurship and openness to change are the defining variables. Keywords: shared leadership, intrapreneurship, openness to change.tr_TR
dc.subjectDeğişime açıklık = Openness to changetr_TR
dc.subjectGençlik ve Spor İl Müdürlüğü = Provincial Directorate of Youth and Sportstr_TR
dc.subjectLiderlik = Leadershiptr_TR
dc.subjectPaylaşılan liderlik = Distributed leadershiptr_TR
dc.subjectÖrgüt içi girişimcilik = Organizational entrepreneurshiptr_TR
dc.titlePaylaşılan liderliğin değişime açıklık ve iç girişimcilik üzerine etkileri: Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde bir araştırma / The effects of shared leadership on openness to change and intrapreneurship: A research in Konya Provincial Directorate of Youth Services and Sportstr_TR
dc.typeThesistr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record