Recent Submissions

 • "Mevlanaya Saygı" 3 Online Sergi 

  Deliduman, Canan; Papagan, Şerife Betül (KTO Karatay Üniversitesi, 2020-12-14)
  Mevlânâ’nın 747. Vuslat Yıl Dönümü kapsamında KTO Karatay Üniversitesi Resim Bölümü akademisyenleri ve öğrencilerinin eserlerinden oluşan “Mevlânâ’ya Saygı III” Karma Sergisi, KTO Karatay Üniversitesi web sitesinde ...
 • Anadolu ve Mitoloji 

  Deliduman, Canan (VakıfBank Sanata Hizmet Sanatçıya Destek Yayınları Ankara Genel Müdürlüğü, 2017-04-03)
  ANADOLU ve MİTOLOJİ Mitosları yaratan toplumlar, onları gelecek nesillere aktarmışlardır. Kültürün insanlar arasındaki bağlantıyı sağlaması sanat eserleri ve arkeolojik nesnelerin oluşum süreçleri ile ilgili olmuştur. ...
 • Güncel Sanatta Disiplinlerarası Etkileşim 

  Çelik, Gülşen (2017-08-27)
  "Güncel Sanatta Disiplinlerarası Etkileşim" adı altında hazırlanan bu çalışma, yoğun olarak 2000 ve 2015 yılları arası güncel sanatı ve sanatçılarını ele almış, değişerek ve gelişerek ilerleyen yüksek teknolojik endüstriyel ...
 • 3. Alp Kadın Çalıştayı 

  Deliduman, Canan (2018-03-05)
  Hareketli bir iktisadi ve kültürel hayatı sürdüren Türklerde "akıncılık", dolayısıyla "kahramanlık, alplık" önemli bir değer idi. "Alplik", er veya kadın tarafından gösterilen cesurluk, yiğitlik, kahramanlık anlamına geliyordu.
 • Çağdaş Türk Resminde Dışavurumcu Otoportreler (1923-1960) 

  Kakan, Ekin (2017-07-14)
  Otoportreler, sanatçıların kendileri hakkında bir iz bırakma isteklerinden dolayı tercih edilmektedirler. Geçmişten günümüze kişinin varlığının ispatı olarak kabul gören otoportreler, resmedilenin fiziksel ve ruhsal ...
 • Avrupa Resim Sanatında Ölümcül Kadın Figürler 

  Yılmaz, Betül Serbest (Palet Yayınları, 2018-12)
  Batı sanatının odağında yer alan yapıtlarda cinsel kimliklerini ile betimlenmiş kadın figürleri, *feminist eleştiri kuramı* göz önüne alarak incelendiği bu kitapta Avrupa estetik anlayışı içinde geçmişten bugüne kadına ...
 • Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültelerinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Temel Sanat Eğitimi Dersine İlişkin Görüşleri 

  Büyükalan Filiz, Sevil; Canbolat, Cihan; Kakan, Ekin (Researcher: Social Science Studies, 2018)
  Bu araştırmanın amacı, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültelerinde öğrenim gören Grafik Tasarım ve Resim Bölümü öğrencilerinin, Temel Sanat Eğitimi dersine ilişkin görüşlerini belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu ...
 • COLOUR RATIOS IN PAINTING ART 

  Deliduman, Canan; Kakan, Ekin (Gece Kitaplığı, 2018)
  Colours face us as a part of nature and our life. Colours, in the field of art, not only add depth and perspective to works but also carry cultural and physiological meanings. When correct colours are pieced together in ...
 • Eastern Carpets in David Chalmers Alesworth’s Art 

  Kakan, Ekin (Published by American Research Institute for Policy Development, 2018)
  In today's art, every kind of material can be transformed into a works of art. In some works, it is seen that the expression forms of traditional and contemporary art are melted in the same pot. David Chalmers Alesworth ...
 • İtfaiye Resim Yarışması 2018 

  Deliduman, Canan (2018-07-20)
  5. Geleneksel İtfaiye Resim yarışması 2018'de gerçekleşmiştir. KTO Karatay Üniversitesi Resim Bölümü öğrencilerinden Rabia Şahin ve Emine Akça adlı öğrenciler mansiyon ödülü almışlardır. KTO Karatay Üniversitesi, Selçuk ...
 • Konya İtafiye Resim Yarışması Jüri Üyeliği 

  Deliduman, Canan (2018-06-30)
  4. Geleneksel İtfaiye Resim Yarışması Konya Belediyesi tarafından düzenlenmiştir. KTO Karatay Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim üyelerinden oluşan jüri bir araya gelmiştir.
 • KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI SERGİSİ 

  Deliduman, Canan (2019-03-01)
  KTO Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğretim Elemanlarının eserlerinden oluşan sergi, MEDAŞ Sanat Galerisinde 1-16 Mart 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.
 • 7. Eskişehir Ulusal Sanat Çalıştayı 

  Deliduman, Canan (2016-05-05)
 • Mezuniyet Sergisi 

  Deliduman, Canan (2017-04-27)
  KTO Karatay Üniversitesi Resim Bölümü ilk mezunları Mevlana Kültür Merkezi'nde Küratör Prof. Dr. Canan Deliduman'ın düzenlediği sergiyi sundular.
 • Hayallerim Var Benim Yaz Okulu Projesi 

  Deliduman, Canan; Tekdemir Dökeroğlu, Özlem (2018-08-09)
  09 Ağustos-13 Ağustos 2018 tarihleri arasında gerçekleşmiştir.
 • Hayvanat Bahçesi Duvar Resmi Projesi 

  Deliduman, Canan; Tekdemir Dökeroğlu, Özlem; Papağan, Şerife Betül (2018-05-14)
  KTO Karatay Üniversitesi bünyesinde bulunan Resim Bölümü öğrencilerine Karatay ilçemizi ve hayvanat bahçesini tanıtmak ve güzelleştirmek, sanat alanında katkı sağlamak, geleceğin ressamlarını desteklemek, KTO Karatay ...
 • Mesleki Eğitimde Sanat Rüzgarı; Renklerin Dansı 

  Deliduman, Canan (2019-04-18)
  Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü öğrencilerinin eserlerinden oluşan “Mesleki Eğitimde Sanat Rüzgârı” temalı karma sergi üniversitenin fuaye alanında sanatseverlerle ...
 • Mevlana'ya Saygı Karma Resim Sergisi 

  Deliduman, Canan (2018-12-12)
  Hz. Mevlana'nın 745. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında "Mevlana'ya Saygı" adlı resim sergisi 12 Aralık 2018 tarihinde düzenlenmiştir.

View more