Now showing items 1-20 of 24

  • 7. Eskişehir Ulusal Sanat Çalıştayı 

   Deliduman, Canan (2016-05-05)
  • Geyik 

   Deliduman, Canan (2017-01-12)
   1. Uluslararası Türk Dünyası Sanat Çalıştayı kapsamında iki Akrilik Boya resim gerçekleştirilmiştir
  • Anadolu ve Mitoloji 

   Deliduman, Canan (VakıfBank Sanata Hizmet Sanatçıya Destek Yayınları Ankara Genel Müdürlüğü, 2017-04-03)
   ANADOLU ve MİTOLOJİ Mitosları yaratan toplumlar, onları gelecek nesillere aktarmışlardır. Kültürün insanlar arasındaki bağlantıyı sağlaması sanat eserleri ve arkeolojik nesnelerin oluşum süreçleri ile ilgili olmuştur. ...
  • Mezuniyet Sergisi 

   Deliduman, Canan (2017-04-27)
   KTO Karatay Üniversitesi Resim Bölümü ilk mezunları Mevlana Kültür Merkezi'nde Küratör Prof. Dr. Canan Deliduman'ın düzenlediği sergiyi sundular.
  • Eastern Carpets in David Chalmers Alesworth’s Art 

   Kakan, Ekin (Published by American Research Institute for Policy Development, 2018)
   In today's art, every kind of material can be transformed into a works of art. In some works, it is seen that the expression forms of traditional and contemporary art are melted in the same pot. David Chalmers Alesworth ...
  • Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültelerinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Temel Sanat Eğitimi Dersine İlişkin Görüşleri 

   Büyükalan Filiz, Sevil; Canbolat, Cihan; Kakan, Ekin (Researcher: Social Science Studies, 2018)
   Bu araştırmanın amacı, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültelerinde öğrenim gören Grafik Tasarım ve Resim Bölümü öğrencilerinin, Temel Sanat Eğitimi dersine ilişkin görüşlerini belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu ...
  • COLOUR RATIOS IN PAINTING ART 

   Deliduman, Canan; Kakan, Ekin (Gece Kitaplığı, 2018)
   Colours face us as a part of nature and our life. Colours, in the field of art, not only add depth and perspective to works but also carry cultural and physiological meanings. When correct colours are pieced together in ...
  • II. Uluslararası Türk Dünyası Sanat Çalıştayı 

   Deliduman, Canan (2018-01-20)
   Adana'da Büyükşehir Kültür Evi'nde açılan sergi çalıştay kapsamında gerçekleştirilmiştir
  • 3. Alp Kadın Çalıştayı 

   Deliduman, Canan (2018-03-05)
   Hareketli bir iktisadi ve kültürel hayatı sürdüren Türklerde "akıncılık", dolayısıyla "kahramanlık, alplık" önemli bir değer idi. "Alplik", er veya kadın tarafından gösterilen cesurluk, yiğitlik, kahramanlık anlamına geliyordu.
  • KTO Karatay Üniversitesi Resim Bölümü Akademisyenleri Sergisi 

   Deliduman, Canan (2018-05-09)
   Özgün eserler üretmeyi amaçladığımız Resim Bölümü Öğretim Elemanlarının birlik ve beraberliğini pekiştirmek için gerçekleştirilmiş karma serginin Küratörü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Canan Deliduman'dır.
  • Hayvanat Bahçesi Duvar Resmi Projesi 

   Deliduman, Canan; Tekdemir Dökeroğlu, Özlem; Papağan, Şerife Betül (2018-05-14)
   KTO Karatay Üniversitesi bünyesinde bulunan Resim Bölümü öğrencilerine Karatay ilçemizi ve hayvanat bahçesini tanıtmak ve güzelleştirmek, sanat alanında katkı sağlamak, geleceğin ressamlarını desteklemek, KTO Karatay ...
  • Konya İtafiye Resim Yarışması Jüri Üyeliği 

   Deliduman, Canan (2018-06-30)
   4. Geleneksel İtfaiye Resim Yarışması Konya Belediyesi tarafından düzenlenmiştir. KTO Karatay Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim üyelerinden oluşan jüri bir araya gelmiştir.
  • İtfaiye Resim Yarışması 2018 

   Deliduman, Canan (2018-07-20)
   5. Geleneksel İtfaiye Resim yarışması 2018'de gerçekleşmiştir. KTO Karatay Üniversitesi Resim Bölümü öğrencilerinden Rabia Şahin ve Emine Akça adlı öğrenciler mansiyon ödülü almışlardır. KTO Karatay Üniversitesi, Selçuk ...
  • Hayallerim Var Benim Yaz Okulu Projesi 

   Deliduman, Canan; Tekdemir Dökeroğlu, Özlem (2018-08-09)
   09 Ağustos-13 Ağustos 2018 tarihleri arasında gerçekleşmiştir.
  • Avrupa Resim Sanatında Ölümcül Kadın Figürler 

   Yılmaz, Betül Serbest (Palet Yayınları, 2018-12)
   Batı sanatının odağında yer alan yapıtlarda cinsel kimliklerini ile betimlenmiş kadın figürleri, *feminist eleştiri kuramı* göz önüne alarak incelendiği bu kitapta Avrupa estetik anlayışı içinde geçmişten bugüne kadına ...
  • Mevlana'ya Saygı Karma Resim Sergisi 

   Deliduman, Canan (2018-12-12)
   Hz. Mevlana'nın 745. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında "Mevlana'ya Saygı" adlı resim sergisi 12 Aralık 2018 tarihinde düzenlenmiştir.
  • I. Ulusal Gaziantep Sanat Çalıştayı 

   Deliduman, Canan (2019-01-27)
   Çalıştaya davet edilen sanatçıların ikişer eserinden oluşan sergi düzenlenmiştir
  • Prof. Dinçer Erimez Dost Öğrencileri Sergisi 

   Deliduman, Canan (2019-01-28)
   İDGSA Prof. Dinçer Erimez Atölyesi'nden mezun olmuş sanatçıların sergisi
  • 1. Art Travel Uluslararası Jürili Karma Sergi 

   Deliduman, Canan (2019-02-07)
   7-10 Şubat 2019 tarihleri arasında Thessaloniki/Selanik/Yunanistan'da gerçekleşen 1. Art Travel Uluslarası Jürili Karma Sergi 129 sanatçının katılımıyla gerçekleşmiştir.