Recent Submissions

 • Hemşirelik Öğrencilerinin, Anne Sütü Bankacılığı Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi 

  Aygör, Hamide; Türk Düdükcü, Figen (Necmettin Erbakan Üniversitesi Genel Sağlık Bilimleri Dergisi, 2019-12)
  Introduction: Word Health Organization recommended that maternal breastfeeding should be supported and encouraged to breastfeeding banks as the first choice before using formula for at least preterm or sick infants. Objective: ...
 • A Description of Turkish-English Phonology for Teaching English in Turkey 

  Çelik, Mehmet (Eğitimde Kuram ve Uygulama, 2008)
  İngilizcenin uluslararası bir dil olarak kullanımı kaçınılmaz olarak İngilizce ile bu dili kullananların bririnci dilleri arasında bir karışımı ortaya çıkarmıştır. Bu temasın önemli sonuçlarından biri iki dilin fonemik ...
 • Pre-Service Teachers’ Cognition on Student Understanding in the EFL Language Classroom 

  Korkut Perihan, Çelik Mehmet (The Journal of Language Teaching and Learning, 2020-01)
  The way language teachers respond to learners’ failure to internalize language may considerably vary. Some teachers may prioritize making the language in their classrooms understood in its entirety, contrary to their teacher ...
 • Devrimden Önce ve Sonra Tunus 

  Cengiz, Saffet (2019-12-18)
  Abstract In Tunisia and after Mohammad Bouazizi, who has 26 years old, set on fire his body in front of police office at Sidi bou zid, the pace of manifestations and strikes were rose. The country was ready for his uprising ...
 • Pre-Service Efl Teachers’ Reported Concerns and Stress for Practicum in Turkey 

  Çelik, Mehmet (Eğitim ve Bilim, 2008)
  Teacher training institutions need to identify the stress-generating aspects of the practicum so as to take necessary precautions to minimize their occurrence, intensity and influence, and consequently, make practice ...
 • Hedef Çocuk Gelişimi Kitap Seti 

  Yalçın, Hatice (Hedef Yayıncılık, 2018-04)
  GELİŞİMSEL VE EĞİTİMSEL ALANLARDA YARATICILIK35 TL YARATICILIK REHBERİ: Açıklama Özellikler Yazarlar SUNUŞ/YARATICILIK REHBERİ: GELİŞİMSEL VE EĞİTİMSEL ALANLARDA YARATICILIK Hızla gelişen ve değişen dünyada artık ...
 • Anne babaların çocuk istismarıyla ilgili tutumlarının incelenmesi 

  Yalçın, Hatice; Koçak, Nurcan; Duman, Gökhan (KMÜ Sosyal ve Ekonomı̇k Araştırmalar Dergı̇si, 2014-01)
  Türkiye’de Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu’nun yaptığı bir çalışmada çocukların % 46’sının, Türkiye genelinde yapılan bir çalışmaya göre de % 45’inin ihmal/istismara uğradığı belirlenmiştir. Çocuğun yaşı ne kadar küçükse ...
 • Kadın İş Gücü Disiplinlerarası Bir Bakış 

  Yalçın, Hatice (Gazi Kitabevi, 2016)
  Kadın İş Gücü Disiplinlerarası Bir Bakış kapsamında (Ed: Bilge Afşar, Birol Büyükdoğan). 14. Bölüm Kadının İş Gücüne Katkısı ve Aile konusunda veri akışı sağlanmıştır
 • Hedef Çocuk Gelişimi Kitap Seti. Çocuk Gelişimi Kitabı Çocuklarda ahlak gelişimi 

  Yalçın, Hatice (Hedef Yayıncılık, 2018)
  Doğum öncesi dönemden başlayarak yaşamın sonuna kadar devam eden bir süreç olan gelişim, geniş bir zamanı kapsadığı için pek çok görüş ve kuramın oluşmasında etkili olmuştur. İnsanın kapasitesini en üst düzeyde ortaya ...
 • Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan 6-12 yaş çocuklarin aile tutumlarinin değerlendirilmesi 

  YALÇIN, HATİCE; Karaman, Hatice Nur (Uluslararasi Aile Çocuk ve Eğitim Dergisi, 2018-01)
  Amaç: Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuDEHB teşhisi konmuş çocukların ebeveynlerin çocuğa yönelik tutumları ile demografik değişkenleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Yöntem: Araştırmanın evrenini DSM-IV TR ...
 • İdeal Anne Babalar Ne yapar Mükemmel Çocuk Yetiştirmede 75 Strateji (ÇEVİRİ KİTAP) 

  Yalçın, Hatice (Salon Yayınları, 2019)
  “İdeal Anne-Babalar Ne Yapar? isimli bu kitap, çocukların zorlayıcı davranışlarına yön vermek, güçlü aile bağları oluşturmak; ayrıca çocukları mutlu, nazik ve sorumlu yetişkinler olarak yetiştirmek için çok önemli ve ...
 • Anne–baba davranışlarının ve sosyal çevrelerinin liderlere etkileri 

  Yalçın, Hatice; Arslan, Şebnem; Sarp, Nilgün; Akarçay, Demet (Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2018-10-04)
  Liderliğin, literatürde doğuştan olduğu gibi sonradan kazanılan bir yönünün olduğu ifade edilmekte ve tartışılmaktadır. Bu araştırma liderliğin aile davranışlarıyla ve sosyal çevreyle ilişkisinin olup olmadığını incelemeye ...
 • Parental feedback of about the children's cognitive development impact of the intelligence games 

  Yalçın, Hatice; Salur, Zehra Betül (3nd International Congress on Education Sciences and Learning Technology, 2017-11-15)
  This study was conducted to reveal parental views on the effects of intelligence games taught in primary schools on children and to examine their awareness of these practices. The study group is composed of the parents ...
 • Keşif ve sorgulama temelli bilim öğretimi programinin 10-12 yaş çocuklarin bilimsel süreç becerilerine etkisi 

  Yalçın, Hatice; Şişman, Zehra Betül (Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2018-01)
  Bu araştırmada, 10-12 yaş çocukların bilimsel süreç becerilerini etkili ve kalıcı bir şekilde kazanabilmeleri için araştırmacılar tarafından keşfetme, deney yapma, gözlemlerini uygulamaya dayalı bir bilim öğretim programı ...
 • Teachers’ self-efficacy is related to their nutrition teaching methods. 

  YALÇIN, HATİCE; Ünüsan, Nurhan (Journal of Progress in Nutrition, 2019-01)
  Background: Teacher-led nutrition education is a practical method for informing children about healthy eating at an early age. Commonly reported teacher barriers include self-efficacy and use of teaching methods. Objective: ...
 • PROMOTING DIETARY BEHAVIOUR AND NUTRITION KNOWLEDGE AMONG FOURTH GRADERS: EVALUATION OF POWER POINT PRESENTATION AND TRADITIONAL LECTURE TYPES 

  ÜNÜSAN, Nurhan (2017)
  Schools are an appropriate intervention site to develop knowledge, skills, and attitudes necessary for lifelong healthy eating behaviours and can make an important contribution to both short and long term disease prevention ...
 • Yaşayan Arapçanın Kelime ve Kalıpları 

  Uzun, Tacittin (Kitap Dünyası Yayınları, 2019-04-01)
  Bu sözlükte, günlük hayatımızda kullanılan Arapça kelime ve kalıplar, resimli olarak ve cümleler içinde kullanılarak verilmiştir. Çünkü Arapça örnek cümle ihtiva eden sözlük, Arapça kelimeleri daha iyi anlamayı sağlar. ...
 • Odikom; İşitme Cihazı Ayar Otomasyon Yazılımı 

  Kaya, Nedim Uğur (2019)
  İşitme Cihazı kullanıcıları, İşitme Cihazı Satış ve Uygulama Merkezleri ve Klinisyenler için işitme testlerini, işitme cihazlarının teknik bilgilerini yükleyerek değerlendirebilecekleri ve hastanın işitme test sonuçlarına ...
 • Çocuklar için Arapça Şiirler ve Türkçeleri 

  Uzun, Tacettin (Efsus Yayınları, 2017-04-02)
  Dil iletişimi, kültürün devamlılığını sağlayan bir varlıktır. Bu yönüyle dil öğretimi, büyük bir önem arz etmektedir. Şiir, toplumsal hayatın en temel öğesi olup, dilin ve insanın özüdür. Şiir hem araç, hem de amaç olarak ...
 • KADINLARDA TRAVMATİK DOĞUM ALGISI VE POSTPARTUM DEPRESYON İLE İLİŞKİSİ 

  Bay, Fatma (2019-05-10)
  Amaç: Bu çalışma, kadınların travmatik doğum algısı düzeyini, bu duruma etki eden faktörleri belirlemek ve postpartum depresyonla ilişkisini ortaya koymak amacıyla planlanmıştır. Yöntem: Araştırma, 1 Mart 2018 – 1 Şubat ...

View more