Show simple item record

dc.contributor.authorTUNCER, Şeyda
dc.date.accessioned2019-07-03T10:48:50Z
dc.date.available2019-07-03T10:48:50Z
dc.date.issued2017-04-12
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12498/307
dc.description.abstractRekabet ortamında varlığını sürdürüp gelişmeye çalışan sağlık kurumlarının hizmet sunumundaki kalite anlayışının sağlık sektöründeki yeri ve sektöre sağlayacağı katkıları oldukça önemlidir. Yeni ekonomide kurumlar arasında rekabet ayakta kalabilmeleri açısından çok önemli bir unsurdur. Bu araştırma 01-30 Temmuz 2016 tarihinde, Konya'da faaliyet gösteren özel hastane ve devlet hastanesinden yatarak tedavi hizmeti alan ve tesadüfi seçilen 501 kişiden oluşmaktadır. Araştırmanın amacı; hastaların pazarlama faaliyetine ne düzeyde önem verdiği, hizmet kalitesi açısından hastaneleri nasıl buldukları değerlendirilip memnuniyetlerini ölçmektir. Araştırma tesadüfi olarak seçilen hastalarla yüz yüze görüşerek anket çalışması şeklinde yapılmıştır. Devlet hastanesinden hizmet alan hastaların memnuniyet oranları özel hastaneden hizmet alan hastaların memnuniyet oranlarına göre daha yüksek çıktığı görülmüştür. Bunun sebebi olarak da hastaların özel hastaneye ödedikleri ücretin karşılığını alamadıklarını düşünmeleridir. Devlet hastanelerinin hizmet kalitesi özel hastanelerin hizmet kalitesiyle neredeyse aynı oranda olduğu görülmektedir. Sağlık kuruluşları için hasta memnuniyetinin ölçülüp, değerlendirilmesi, hizmet kalitesinin sağlanması ve hasta devamlılığının korunması için çok önemlidir.en_US
dc.description.abstractIt is very important that the contribution of the quality service in the service sector of the Health institutions that maintain their existence in the competitive environment to provide their place and sector in the Health sector. The new economy is a very important element in terms of competition among institutions. This research consists of 501 randomly selected inpatient treatment services from private hospitals and state hospitals operating in Konya on 01-30 July 2016. Purpose of the research; How much they care about the marketing activities of the patients, how they assess the hospitals in terms of quality of service and measure their satisfaction. The survey was conducted by interviewing face-to-face interviews with randomly selected patients. The satisfaction rates of patients receiving services from state hospitals were higher than those of patients receiving services from private hospitals. For this reason, they must think that patients can not afford to pay for the private hospital. The quality of service of state hospitals seems to be almost the same as the quality of service of private hospitals.It is very important for Health institutions to measure and evaluate patient satisfaction, to ensure quality of service and to protect patient continuity.en_US
dc.subjectHasta memnuniyeti = Patient satisfactionen_US
dc.subjectHastalar = Patientsen_US
dc.subjectHastaneler = Hospitalsen_US
dc.subjectKullanıcı tatmini = User satisfactionen_US
dc.subjectSağlık hizmetleri = Health servicesen_US
dc.subjectKonyaen_US
dc.titleSağlık hizmetleri pazarlaması ve hasta memnuniyeti: Konya ili kamu ve özel hastaneleri örneği / Health services marketing and patient satisfaction: Konya public and private hospitals caseen_US
dc.typeThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record