Show simple item record

dc.contributor.authorMENNANOĞULLARI, MEHMET BURAK
dc.date.accessioned2019-07-03T11:02:02Z
dc.date.available2019-07-03T11:02:02Z
dc.date.issued2016-10-12
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12498/323
dc.description.abstractBu çalışma sigorta pazarlaması, rekabet ve mevzuat ilişkisini 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu ve ilgi düzenlemelerin sigorta acentelerine etkisini ortaya çıkarmak amacındadır. Bu çalışmada ayrıntılı bir literatür taraması yapılmış olup sigortanın tanımı, tarihi ve işlevleri araştırılarak bilgi verilmiştir. Ayrıca sigorta ve risk kavramı üzerinde durularak açıklanmaya çalışılmıştır. Sigortacılık ile ilgili kavramlar, kurumlar ve kuruluşlar hakkında bilgi verilmeye çalışılarak önceki uygulamalarla karşılaştırılmaya çalışılmıştır. Ayrıca pazarlama ve rekabet konuları üzerinde durulmuş ve sigorta, pazarlama ve rekabet ilişkisi kurularak açıklamaya çalışılmıştır. Bu bağlamda 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu ve ilgi düzenlemelerin sigorta acentelerine etkisini araştırmak amacıyla 157 kişiye ulaşılarak anket çalışması yapılmıştır. Elde edilen analiz sonuçlarıyla beraber bu çalışma sigorta sektörü ile ilgili kurum ve kuruluşlara faydalı olması amaçlanmıştır.en_US
dc.description.abstractThis dissertation aims to uncover the 5684 Insurance Law and relevant regulations and its impact on the insurance agency. This dissertation will also explain the relationships between the 5684 Insurance Law and relevant regulations and insurance marketing, competition and regulatory. A detailed literature review was conducted during the study. Concept of insurance described in detail by giving the historical background and analyzing the functions of the insurance. It also focused on the concept of insurance and risk. Informations was given about the insurance and other related concepts like organizations and institutions in the thesis. It also focused on marketing and competition issues. The most important point in here that this focuses and issues were explained by setting up relationships with the concept of insurance, marketing and competition. The field work is the most original value of this thesis. In this context public opinion survey was conducted with the 157 number of people. It is expected that the analysis results which are obtained from the public opinion survey will be helpful for the institutions and organizations related to the insurance sector.en_US
dc.subjectSigortacılık = Insuranceen_US
dc.subjectİşletme = Business Administrationen_US
dc.subjectRisken_US
dc.titleSigorta pazarlaması, rekabet ve mevzuat ilişkisi: Sigorta acenteleri özelinde bir inceleme / Insurance marketing, competition and regulatory relationship: An analysis on insurance agenciesen_US
dc.typeThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record