Now showing items 18-21 of 21

  • Omuz Eksternal Ve İnternal Rotasyon Süresince Tekrarlanan İş Yükü 

   BOZOĞLU, Mustafa Sabır; ÜNÜVAR, Bayram Sönmez; PEKER, Alper Tunga; TAŞKIN, Betül Seyhan; ER, Yusuf (Journal Of International Multidisciplinary Academic Researches, 2017)
   In sports where the upper extremity is heavily used, isokinetic measurements are very important in terms of versatile evaluation of shoulder muscle and muscle groups. In this study, it is aimed to determine the ...
  • Pediatri Hemşirelerinin Yaşadığı Ahlaki Sıkıntı ve Etkileyen Faktörler 

   KURT SEZER, Hilal; AŞKIN CERAN, Merve (Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi Dergisi, 2021)
   ÖZET Ahlaki sıkıntı, ahlaki bir sorunu temsil eden bir stres faktörüyle başlayan, bilişsel ve duygusal süreçlerle çalışan, stres reaksiyonu ile biten sonucunda da fizyolojik, duygusal, bilişsel ve davranışsal tepkilerin ortaya ...
  • Sağlıklı Bireylerde Servikal Bölge Eklem Pozisyon Hissi İle Yürüyüşün Zaman-Mesafe Özellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Pilot Çalışma 

   KORKUT, Zehra; DEMİRDEL, Ertuğrul; EKİNALAN, Hatice; ÜNÜVAR, Bayram Sönmez (2018-05)
   SAĞLIKLI BİREYLERDE SERVİKAL BÖLGE EKLEM POZİSYON HİSSİ İLE YÜRÜYÜŞÜN ZAMAN-MESAFE ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: PİLOT ÇALIŞMA Zehra Korkut1 , Ertuğrul Demirdel2 , Hatice Ekinalan3 , B. Sönmez Ünüvar1 ...
  • Yaşlanma ve Egzersiz 

   TORLAK, Mustafa Savaş (2018-06-30)
   Yaşlanma, biyomoleküler düzeyde yapısal ve fonksiyonel bozulmayla birlikte kanser, nörodejeneratif bozukluklar, sarkopeni ve karaciğer yetmezliği gibi birçok patolojik durumu içeren karmaşık bir süreçtir. Yaşlanma süreci ...