Now showing items 1-1 of 1

    • İki farklı egzersiz uygulamasının maksimum oksijen tüketimi üzerine etkisi 

      Gerçek, Hasan; Akkoyun Sert, Özlem; Ünüvar, Bayram Sönmez; Yılmaz, Kamil (2019-04-18)
      AMAÇ Bu çalışmanın amacı core egzersizleri ile yardımcı solunum kasları egzersizlerinin maksimum oksijen tüketimine (VO2max) olan etkisini araştırmaktır. YÖNTEM Bu çalışma randomize kontrollü çift kör bir çalışmadır. ...