Show simple item record

dc.contributor.authorALPMALA, MUHAMMET ESAT
dc.date.accessioned2019-07-03T11:34:41Z
dc.date.available2019-07-03T11:34:41Z
dc.date.issued2017-09-06
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12498/345
dc.description.abstractGünümüz dünyasında artık bilgisayarın ve internetin gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde, vazgeçilmez bir elektronik sistem haline geldiği bilinmektedir. İnternet hem özel kuruluşların hem de kamu kurum ve kuruluşların iş yaşamında yerini almış ve iş hayatının yükünü vatandaşların üzerinden hafifletmiş bulunmaktadır. Bu yüzden bilgisayar ve internet kullanıcısı gün geçtikçe artmaya devam etmektedir. Halka ilişkiler çalışmaları özel veya kamu kurum ve kuruluşların web siteleri aracılığıyla halkın kullanımı ile birlikte iletişim kurarak gerçekleştirdiği söylenebilir. İletişimde kullandıkları web siteleri sayesinde halkın memnuniyet veya memnuniyetsizliklerini yani şikâyetlerini, isteklerini hem hızlı bir şekilde erişilmekte hem de istek veya şikâyetlerine geri dönüş sağlanmaktadır. Bu durum iş hayatına pozitif bir katkı sağlamaktadır. Çok hızlı bir şekilde gelişen internetin; gündelik yaşamda kullanılması web sayfalarının önemini daha da arttırmıştır. Bu durumda istatistiki veriler temel alındığında internet kullanıcısı her geçen gün artmaktadır. İnternet kullanımının yaygınlaşmasıyla kurumların web sayfalarında toplumun bilgi ve belge işlemlerini yapabilmesi zaman tasarrufu sağlamaktadır. Kurumların web sayfalarını kurumsal bir düzeye getirerek güncelleştirmeleri çok büyük bir öneme sahip hale gelmiştir. Çünkü topluma ulaşabilmenin en hızlı ve güvenilir yolu kurumların kendi web sayfaları üzerinden anket, mülakat, gözlem, mail vb. yapılmasıyla elde edilebilmektedir. Bundan dolayı hem özel idarelerin hem de buna bağlı olan belediyelerin her daim kullanmış oldukları web sayfalarını halkın arzu ve isteklerini yerine getirebilecek düzeyde menüler ekleyip halkın hizmetine sunmalıdır. Bilişim sistemlerine özen gösterilmesi üzerinde çok daha fazla çalışma yapılması gerekmektedir. Bilişim alanında çalışan personellere hem belediyelerde istihdam alanları oluşturulmalı hem de kurumların web sitelerini günün şartlarına uygun hale getirebilecek mühendislerin çalıştırılması sağlanmalıdır. Bu bağlamda halka en yakın kamu kurumlarından belediyelerin, halka karşı olumlu bir imaj oluşturmak, açık ve anlaşılır bir dilin yanında farklı tasarımların oluşturmasını sağlamak ve hızlı ve güvenli bir şekilde kamuoyunu bilgilendirmenin yanında eğitme ve bilinçlendirme amaçlı olarak web sitelerini güncel olarak geliştirme zorunluluğu hâsıl olmuştur. Bundan dolayıdır ki, nüfusu ve yerleşim yapısı birbirine yakın olan Türkiye'nin en büyük şehirlerinden Konya Büyükşehir Belediyesi ile Avrupa'nın tam ortasında bulunan Viyana Büyükşehir Belediyesinin web sitelerinin karşılaştırılıp değerlendirilmesiyle, web sitelerinin biçimsel ve tasarım standartlarına, tanıma ve tanıtma işlevleri açısından halkla ilişkilerin gayesine uygunluğunu belirlemek amacıyla yapılmıştır. Birinci bölümde kurumsal iletişim bağlamında halkla ilişkiler süreci, amacı, önemi ve araçları ele alınmıştır. İkinci bölümde ise belediyelerin kurumsal web sayfalarının halkla ilişkiler açısından kullanımı ele alınmıştır. Üçüncü bölümde ise kurumsal web sayfası bulunan iki büyükşehir belediyesinin web sayfalarının karşılaştırma yapılarak değerlendirilmiştir.en_US
dc.description.abstractRecently, internet and computers have become an indispensable communication tool all around the world. The internet has taken its place in business life of both private organizations and public entities and institutions as well as alleviated burden for business life. Therefore, there is gradual increase in number of internet users. In this frame, we can say that private and public entities or organizations implement their public relations works by establishing relation with people through websites. People` satisfaction or dissatisfaction, requests and complaints can be accessed quickly via websites and a rapid feedback can be maintained for these requests and complaints, which provides quick contribution to the business life. The number of people using internet has increased based on statistical data as websites have a great importance in daily life together with rapidly developing technology and this number has been increasing day by day. As internet usage becomes more popular, organizations have to update and create websites in addition to ensuring different innovations for helping people to conduct their practices quickly. The reason is that the fastest and the most reliable way for reaching people can be obtained by means such as survey, interview or e-mail over the internet. Therefore, both local governments and municipalities which are affiliated with them should add menus and submit for usage of people into websites used continuously and constantly by people. Besides, attention should be paid particularly in the information systems and more works should be done. Aside from these, engineers who are working in information technologies should create employment area in municipalities and should make websites of institutions in accordance with the current circumstances and should endeavor for submitting services for people. With this context, a necessity occurs for municipalities which are the closest public entities for people to develop their websites for training and making people aware as well as creating an understandable language and different designs with the intention to create a positive image. Thereby, the Websites of Konya Metropolitan Municipality which is regarded as one of the greatest cities and Wien Metropolitan Municipality which is located at center of Europe has been compared since their structure of population and settlement are close to each other. In addition, the conformity with objectives for public relations with regard to formal design standards, introduction and promotion functions has been attempted to be determined. The objectives, importance and tools of public relations process have been discussed in the first section. The usage for corporation of websites with respect to public relations has been discussed in the second section. Finally, in third section, websites of both metropolitan municipalities have been compared and evaluated.en_US
dc.subjectAustria-Viennaen_US
dc.subjectGörsel-işitsel iletişim = Visual-auditory communicationen_US
dc.subjectMobil internet = Mobile interneten_US
dc.subjectSosyal medya = Social mediaen_US
dc.titleKurumsal iletişim bağlamında kurumsal web sitelerinin incelenmesi: Büyükşehir Belediyeler örneği Konya ve Viyana Büyükşehir Belediyeleri karşılaştırması / Investigation of corporate web sites in the context of corporate communication: Size of municipality comparison of municipalities in Konya and Viennaen_US
dc.typeThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record