Show simple item record

dc.contributor.authorACAR, SEVGİ
dc.date.accessioned2019-07-04T07:58:39Z
dc.date.available2019-07-04T07:58:39Z
dc.date.issued2017-09-06
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12498/376
dc.description.abstractKüreselleşen dünya üzerinde, sürekli değişen insan ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda, toplumların kültürleri başkalaşım göstermektedir. İçinde yaşanılan zaman diliminin, teknolojik, siyasi, ekonomik ve toplumsal olguları, bireyin tutum ve davranışlarını, hayat tarzlarını, fikirlerini ve beklentilerini farklı kılmaktadır. Günümüz şartlarında aynı örgüt içerisinde çalışmak zorunda olan farklı kuşaklara ait bireyler, birbirlerini anlama, olaylara farklı açılardan bakabilme, sorumluluk alma ve yöneticilerinden beklentileri yönüyle birbirlerinden ayrılmaktadır. Kuşaklar arasındaki tüm bu farklılıklar, iş hayatında kendini hissettirmiş ve var olan alışılagelmiş sistemin sorgulanmasına neden olmuştur. Günümüzde tüm örgütleri yakından ilgilendiren kuşak kavramı, iş hayatında başarıyı ve rekabet avantajını elde edebilmek için anlaşılması gereken bir unsur olmuştur. Bu araştırma X ve Y kuşağı öğretmenlerinin iş tatmini düzeylerinin demografik özellikleri doğrultusunda farklılık gösterip göstermediğini incelemek ve neticesinde ortaya çıkan sorunları ve çözüm önerilerini ortaya koymayı amaçlamıştır.en_US
dc.description.abstractOn the globalizing world, the cultures of the societies show metamorphosis in the direction of ever-changing human needs and expectations. The technological, political, economic and social facts of the time period in which it is experienced differentiate the attitudes and behaviors of the individual, their lifestyles, their ideas and expectations. Individuals belonging to different generations who have to work in the same organization in today's conditions are separated from one another by understanding each other, looking at events from different angles, taking responsibility and anticipation from the managers. All these differences between the generations made themselves felt in business life and led to the questioning of the existing system. The concept of generation, which is closely related to all organizations today, has become an element that must be understood in order to achieve success and competitive advantage in business life. This research aimed to investigate whether the job satisfaction levels of the X and Y generation teachers differ according to their demographic characteristics and to present the problems and solution proposals that arise in the result.en_US
dc.subjectDemografik özellikler = Demographic characteristicsen_US
dc.subjectX kuşağı = Generation Xen_US
dc.subjectY kuşağı = Generation Yen_US
dc.subjectEğitim ve Öğretim = Education and Trainingen_US
dc.titleX ve Y kuşağı öğretmenlerinin iş tatmini: Konya ili okullarında bir uygulama / Job satisfaction of X and Y generation teachers: An application in Konya city schoolen_US
dc.typeThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record