Now showing items 1-1 of 1

    • GEBELİKTE RUH SAĞLIĞI PROBLEMLERİNE YENİ BİR ETKEN: COVİD-19 

      Çelik, Ayşe Nur; Bay, Fatma (Anadolu Ebeler Derneği Kongre Bildiri Kitapçığı, 2020-11-22)
      Koronavirüs hastalığı tüm dünyada bireyleri fiziksel ve ruhsal olarak olumsuz bir şekilde etkilemiştir. Ancak salgının fiziksel etkilerine odaklanılırken bireylerde oluşturduğu ruhsal etkiler geri planda kalmıştır. ...