Now showing items 1-3 of 3

  • COVID-19 Pandemisinde Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Sorunlarına Ebe Odaklı Yaklaşım 

   Ataş, Ayşe Nur; Bay, Fatma; Kabakçı, Esra Nur (2021)
   Yeni tip koronavirüs salgınının maternal ve neonatal mortalite ve morbidite riskinin, karşılanmamış aile planlaması ihtiyacının, güvenli olmayan küretajların artması gibi cinsel ve üreme sağlığı hizmetlerinde önemli ...
  • COVİD-19’UN GÖLGESİNDE 2020 ULUSLARARASI EBELİK VE HEMŞİRELİK YILI 

   Bay, Fatma; Ataş, Ayşe Nur (Anadolu Ebeler Derneği Kongresi, 2020-11-22)
   Ebeler ve hemşireler sağlık hizmetinin sağlanmasında hayati rol taşımaktadır. Toplumlarda bakımın ilk ve tek noktası olmalarından dolayı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 2020 yılını Uluslararası Ebe ve Hemşire yılı olarak ...
  • GEBELİKTE RUH SAĞLIĞI PROBLEMLERİNE YENİ BİR ETKEN: COVİD-19 

   Çelik, Ayşe Nur; Bay, Fatma (Anadolu Ebeler Derneği Kongre Bildiri Kitapçığı, 2020-11-22)
   Koronavirüs hastalığı tüm dünyada bireyleri fiziksel ve ruhsal olarak olumsuz bir şekilde etkilemiştir. Ancak salgının fiziksel etkilerine odaklanılırken bireylerde oluşturduğu ruhsal etkiler geri planda kalmıştır. ...