Show simple item record

dc.contributor.authorÖZKOÇ, ONUR ZİYA
dc.date.accessioned2019-07-04T08:24:24Z
dc.date.available2019-07-04T08:24:24Z
dc.date.issued2018-01-31
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12498/380
dc.description.abstractUlaştırma sistemleri arasında alt sektörlerden biri olan hava taşımacılığı içinde altyapı elemanlarından biri de havaalanlarıdır. Temel ulaşım sistemlerinden biri olan havayolu ulaşımı başka ulaşım sistemlerine kıyasla birtakım üstünlüklere sahiptir ve dolayısıyla da her geçen yıl daha fazla tercih edilmeye başlamıştır. 1980'lerden sonra havaalanlarında artan talep sonucunda, uçuşlarda yaşanan gecikme, kısıtlı olan hava trafik operasyonu ve aşırı şekilde kalabalıklaşan terminaller, hava taşımacılığındaki normalleşen görüntüler haline gelmiştir. Bunun yanı sıra uygulanan politika ve planlardaki acil olarak değişikliklerin gerçekleşememesi durumunda olumsuz koşulların daha kötüye gideceği görüldüğü için, havacılık sektörü ve hükümetlerinin öncelik verdiği ana başlıklardan biri hava trafiği ve havaalanının yetersizliklerinin çözümlenmesi olmuştur. Son zamanlarda bilim ve teknolojideki önemli gelişmeler, havacılık endüstrisinin de etkilenmesine neden olmuştur. Havayolu ulaşımı alanında yaşanan gelişmelerin, bu sektörde rekabetin yoğunlaşması ve yolcu profillerinde değişimlere neden olmaktadır. Havayolu işletmeleri bu yoğun rekabet içinde başarılı olabilmelerinde, değişen müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin iyi anlaşılması ve karşılanmasıyla ilgilidir. Bu durum, daha kaliteli hizmet, daha emniyetli uçuş, daha iyi bakım ve çalışanların beklentilerinde görülen değişim ile nitelikli personel ihtiyaçlarının artması gibi sonuçlar doğurmuştur. Bu çalışmada, Konya Havalimanının etkinliğini artırmak için seyahat edenlerin problemlerinin belirlenmesi amacı ile kavramsal açıdan desteklenerek oluşturulan model test edilmiştir. Bu araştırma betimsel tarama modeline göre modellenmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket formundan yararlanılmıştır.en_US
dc.description.abstractOne of the sub-sectors of transportation systems is the airports and one of the infrastructure elements is airports. Air transport, one of the main transport systems, has some advantages over other transport systems and is therefore becoming more and more preferred every year. As a result of the increasing demand in airports after the 1980s, delays in flights, limited air traffic operations, and overloaded terminals have become normalized images of air transport. In addition, one of the main headings that the aviation sector and governments prioritize has been the resolution of the inadequacies of air traffic and airports, as evidenced by the worsening of adverse conditions if the urgent changes in policies and plans could not be realized. Recent developments in science and technology have also caused the aviation industry to be affected. Developments in the area of air transportation lead to intensification of competition in this sector and changes in passenger profiles. Airline operators are concerned about the success and success of changing customer needs and expectations in this intense competition. This has resulted in higher quality service, safer flight, better maintenance and change in employee expectations, and increased need for qualified personnel. In this study, the model created by conceptual support with the aim of determining the problems of travelers in order to increase the effectiveness of Konya Airport has been tested. This research was modeled according to the descriptive scanning model. Survey form was used as data collection tool in the survey.en_US
dc.subjectSivil Havacılık = Civil Aviationen_US
dc.subjectUlaşım = Transportationen_US
dc.subjectHava yolu taşımacılığı = Airline transporten_US
dc.subjectKonyaen_US
dc.titleHavaalanı müşteri memnuniyetini etkileyen faktörlerin araştırılması: Konya Havalimani örneği / Searching The Factors That Determine The Satisfaction of Airport Customers: A case of Konya Airporten_US
dc.typeThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record