Show simple item record

dc.contributor.authorGÜDÜCÜ, BÜLENT
dc.date.accessioned2019-07-04T08:53:34Z
dc.date.available2019-07-04T08:53:34Z
dc.date.issued2018-01-31
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12498/388
dc.description.abstractLisanslı Depoculuk faaliyetleri ilk temelleri 2005 yılında çıkarılmış olan Lisanslı Depoculuk Kanunu ile atılmıştır. Ardından çıkarılan yönetmelikler ile geliştirilen Lisanlı Depoculuk faaliyetleri ilk deponun yine devletin öncülüğünde açılması ile fiilen başlamıştır. Lisanslı Depolar Türkiye'nin 2023 Stratejik Hedefleri arasında yer alan sürdürülebilir tarım yaklaşımı ile önemi artarak devam etmiştir. Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya ilinde ekilen hububat ürünlerinin yıllara sari üretim miktarları Konya Ovası'nda son yıllarda yapılan ıslah çalışmaları ve KOP Projesi ile artış göstermiştir. Sulak arazilerin her geçen yıl artışı Konya ili özelinde ikinci ürün ekimini gündeme getirmiştir. Bu bağlamda artan ürün miktarı beraberinde depolama sorununu da ortaya çıkarmıştır. Depolama sorunun neticesinde üreticinin ürününün hasat zamanı arzın yüksek olması sebebi ile düşük fiyattan satmalarını da beraberinde getirmiştir. Tüm bunların sonucunda Lisanslı Depoculuk faaliyetleri 2014 yılından sonra özelikle 2017 yılında müthiş bir ivme kazanmış, kuruluş izni alan Lisanslı Depo sayısı sektörün hak ettiği yere gelmesine neden olmuştur. Lisanslı Depolarda üretilen Elektronik Ürün Senetleri işlem hacimleri de bu seyirde devam etmiştir. Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) işlem hacimlerinin Konya ölçeğinde arttırılmasına yönelik olarak bir model önerisi üzerinde çalışılmıştır.en_US
dc.description.abstractThe first bases of Licensed Warehousing activities were established with the Licensed Warehousing Law which was issued in 2005. Licensed warehousing activities, which were developed with the following regulations, have actually started with the opening of the first depot once again under the leadership of the state. The importance of licensed warehousing continued to increase within the sustainable agriculture approach which is among Turkey's 2023 Strategic goals. City of Konya, which is known as a grain silo in Turkey, has been increased the grain production volume by years with the recent rehabilitation works on the Konya lowland and the Project of KOP. Every passing year, the increase of well-watered land in Konya made the second option planting available. In this context, the increasing amount of production also brings the storage problem with it. As a result of the storage problem, the manufacturer's product has been sold with low price because of the high supply during the harvest time. As a result of all these, licensed warehousing activities have gained momentum in 2017, especially after 2014, and the number of Licensed warehouses receiving establishment permits has come to the rightful place in the industry. The volume of electronic product certificates which are produced in the licensed warehouses has continued in this course. In this study, the work has been done on a model proposal for increasing the electronic product certificates (ELÜS) transaction volumes in Konya scale.en_US
dc.subjectDepolama = Storageen_US
dc.subjectElektronik ürün senedi = Electronic product certificateen_US
dc.subjectFinansman = Financingen_US
dc.subjectKonyaen_US
dc.subjectUluslararası ticaret = International tradeen_US
dc.titleTürkiye'de üretilen ve uluslararası lojistiğe konu olan lisanslı depoda muhafaza edilen emtia ve emtia senetlerinin finansman aracı olarak kullanımı için bir model önerisi / A model proposal for the financial usage of commodity and commodity bills which are produced in turkey and reserved in licensed warehouses and subject to international logisticsen_US
dc.typeThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record