Recent Submissions

  • Tarihsel Perspektifte Limited Şirket Kavramı 

    akıncı, elif (İstanbul Üniversitesi Yayınevi, 2018-07-01)
    Limited şirket, Alman kanun koyucusu tarafından evrensel hukuk sistemine kazandırılan bir şirket türüdür. Özellikle aile şirketlerine olan benzerliği sebebiyle sadece küçük ölçekli işletmeler tarafından tercih edileceği ...
  • Limited şirketlerde müdürün azli 

    akıncı, elif (Sayram Yayınları, 2019-06-01)
    Limited şirketler, Türk ticari hayatında en çok tercih edilen şirket tipidir. 6762 Sayılı TTK'da limited şirketler daha çok kolektif şirkete yakın bir tür olarak düzenlenmişti. Buna karşın, 6102 Sayılı TTK'da limited şirkete ...