Show simple item record

dc.contributor.advisorDr. Öğr. Üyesi Fatma Didem TUNÇEZ
dc.contributor.authorALBAYRAK, KEMAL
dc.date.accessioned2019-07-04T10:44:23Z
dc.date.available2019-07-04T10:44:23Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12498/394
dc.description.abstractEkonomik büyümenin bir göstergesi olan enerji tüketiminde ki artış, Türkiye gibi enerjide dışa bağımlı olan ülkeler için önemli bir tehdit pozisyonundadır. Türkiye'de 2016 yılı sonunda fosil yakıtların toplam enerji üretimindeki yeri %87,3 oranındadır. Gelişmiş veya gelişmekte olan ülkeler, devamlılık arz eden bir büyüme ve diğer ülkeler ile güçlü bir rekabet için gerekli olan en önemli kaynakların başına sürdürülebilir ve sağlıklı enerji kaynaklarını önemsemektedirler. Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik göstergeler incelendiğinde büyüme rakamlarının yanında enerji ithalatında da artışların olduğu görülmektedir. Türkiye'nin 2017 yılı içinde; 25,8 milyon ton petrol ithal etmesi, yıllık doğalgaz ihtiyacının %99'unu ithalat yoluyla karşılaması, kömür ihtiyacının yalnız %3,19'unu kendi kaynaklarından elde etmesi sonucu aynı yıl yapılan 233,80 milyar $'lık ithalat rakamında enerji ithalatının yeri 37,19 milyar $ olmuştur. 2017 yılında Türkiye'de meydana gelen 76,81 milyar $'lık cari açıkta enerji ithalatının cari açığa oranı %48,42'olarak gerçekleşmiştir. Türkiye'nin; dışa bağımlılığını ve cari açık rakamlarında önemli bir yere sahip olan enerji ithalat rakamlarını azaltması için yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının arttırılması ve arz güvenliği için enerji de çeşitlilik yaratılması gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye'nin enerji haritasını sunmak ve ekonomik veriler ışığında tarihsel araştırma yöntemi kullanılarak enerji ithalatının toplam ithalattaki yerini vurgulayarak enerjide dışa bağımlılığın azalarak cari açığın düşmesinde yenilenebilir enerjinin önemini gözler önüne sermektir. Anahtar kelimeler: Enerji, Yenilenebilir Enerji, Yenilenemez Enerji, Enerji Ekonomisi, Cari Açıken_US
dc.description.abstractIncreasing in energy consumption which is an indicator of economic growth is a major threat for energy dependent countries like Turkey. At the end of the 2016, the share of the fossil fuels is 87,3 % in total energy production on Turkey. Developed or developing countries are caring for sustainable and healthy energy resources as a most important resources required for sustained growth and for strong competition with other countries. Observation of Turkey's economic indicators show that not only growth rate increase but also energy import increase at the same time on Turkish economy. Turkey imported 25,8 million ton oil, imported 99 % of its natural gas need and used only 3,19 % of cool from its own sources in 2017. At the same year Turkey's total import amount is $233,80 billion and energy import took part of $37,19 billion. Turkey's current account deficit is $76,81 billion and ratio of energy import in current account deficit is 48,42 % in 2017. Turkey have to increase the usage of renewable energy sources and also need a construction of energy diversity for supply security to reduce foreign import dependency and energy import amount, which have an important place in current account deficit amounts. The aim of this study was offering Turkey's energy map, highlight the importance of energy imports in the light of economic data, decreasing the dependence on foreign sources to reveal the importance of renewable energy in reducing the deficit. Keywords: Energy, Renewable Energy, Unrenewable Energy, Energy Economy, Current Account Deficit.  en_US
dc.subjectCari Açıken_US
dc.subjectEnerji Ekonomisien_US
dc.subjectYenilenemez Enerjien_US
dc.subjectYenilenebilir Enerjien_US
dc.subjectEnerjien_US
dc.subjectEnergy, Renewable Energy, Unrenewable Energy, Energy Economy, Current Account Deficiten_US
dc.titleTürkiye'nin enerji ekonomisi ve cari açık için yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi / The importance of renewable energy source for Turkey's energy economy and current account deficiten_US
dc.typeThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record