Show simple item record

dc.contributor.authorÖZTOKMAK, ZÜBEYDE
dc.date.accessioned2019-07-04T14:11:21Z
dc.date.available2019-07-04T14:11:21Z
dc.date.issued2018-02-20
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12498/443
dc.description.abstractTüketicilerin isteklerinin, ihtiyaçlarının ve beklentilerinin sürekli değiştiği günümüzde küreselleşme, teknolojik gelişmeler, internet ve sosyal medya gibi faktörlerin de etkisiyle kızışan rekabet ortamında tüketici tatminini sağlayarak kar etmek isteyen üreticilerin, tüketici davranışlarını iyi analiz etmeleri gerekmektedir. Günümüzde küreselleşmeyle birlikte rekabetin artması, uluslararası ekonomiyi etkilemiş ve pazarın gelişmesine neden olmuştur. Rekabetten etkilenen şirketler, küçülmemek ve piyasadan silinmemek için çeşitli stratejiler geliştirmişlerdir. Bunlardan biride üretim, pazarlama ve dağıtım süreçlerini bir bütüne dönüştüren, işletmelerin dışa açılma, pazar payını arttırma, rekabet üstünlüğü sağlama gibi önemli avantajlara sahip olan franchisingtir. Franchising denildiğinde akla öncelikle fast food firmaları gelmektedir. Günümüzde fast food firmaları önemli bir yere sahiptir. Farklı marka ve büyüklükteki bu işletmeler temel olarak birbirine benzer şekilde örgütlenmiş, iş süreçlerini kolay ve fonksiyonel hale getirerek tüketicilere daha az ödeyecekleri ürünler sunarak satış hacimlerini arttırmışlardır. Özellikle genç nüfusun tercihi olan fast food yeme alışkanlığının dünyadaki ekonomik boyutu küçümsenemeyecek kadar fazladır. Bu bağlamda, fast food işletmelerinin çok ve farklı türlerde hizmet vermesi arz tarafından talebin doğru algılandığının ve iş geliştirme sürecinde doğru stratejilerin uygulandığının göstergesidiren_US
dc.description.abstractToday in which the demands, needs, and expectations of consumers changed, manufacturers who want to make profit by providing consumer satisfaction must analyse the customer behaviours in the escalating competitive environment with the effect of some factors such as globalization, technological developments, internet and social media well. Today, increase of competition together with globalization influenced international economics and resulted in development of the market. Companies who were influenced by the competition developed several strategies in order not to be downsized and vanquished. One of these strategies is the franchising that embodied the production, marketing and distribution processes and that has important advantages for enterprises such as international expansion, increasing the market share, providing a competitive advantage. When saying franchising, first the fast food companies come to mind. Nowadays, fast food companies occupy an important position. These enterprises in different brands and sizes are basically organized similar to each other and increased their sales volumes by offering consumers the products for which they will pay lesser by facilitating and functionalizing the work processes. Economical size of fast –food eating habit that is the preference of young population is so much that cannot be underestimated. In this context, rendering many and different types of services by the fast-food enterprises is an indicator that the demand is perceived truly by supply and that true strategies are applied in business development processen_US
dc.subjectFast fooden_US
dc.subjectTüketici davranışı = Consumer behavioren_US
dc.subjectTüketim alışkanlıkları = Consumption habitsen_US
dc.titleYeni tüketim kültürü ve inovasyon çerçevesinde Konya ilinde bulunan üniversite öğrencilerinin fast food tüketim alışkanlıklarının incelenmesi / Examination of fast-food consumption habits of university students in Konya city within the framework of new consumption culture and innovationen_US
dc.typeThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record