Show simple item record

dc.contributor.authorÇETİN, ÖMER
dc.date.accessioned2019-07-05T07:08:24Z
dc.date.available2019-07-05T07:08:24Z
dc.date.issued2016-09-08
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12498/451
dc.description.abstractGünümüzün bilgi temelli ekonomileri, nitelikli işgücünün geçmişle kıyas edilemeyecek kadar yüksek bilgi ve becerilere sahip olmasının yanı sıra bu bilgi ve becerilerinin yenilikler doğrultusunda devamlı güncellenmesi gerekmektedir. Uluslararası kaliteye sahip ve küresel düzeyde rekabet edebilme amacında olan ülkemiz ekonomisi için kaliteli, devamlı ve erişilebilir bir mesleki eğitim hayati öneme sahiptir. Küresel gelişmelere uygun planlamış bir mesleki eğitim insan odaklı kalkınmanın sağlanması etkin bir rol oynamaktadır. Bireylerin günümüz gereklerine uygun bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olması, devam ettirilebilir sosyal ve ekonomik kalkınma için günümüzün en önemli gerekliliklerindendir. Mesleki eğitim; ilgi, yetenek ve becerileri geliştirerek gerekli bilgi, beceri, yetkinlikler ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak amacıyla hayata hazırlamak ve bireylerin, kendilerini mutlu edecek ve toplum huzuruna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamaktır. Niteliksiz iş gücüne bilgi ve beceri kazandıracak, bir meslek sahibi yapacak çalışmaların yanında, hayat boyu öğrenme yaklaşımıyla bireylerin mesleklerinde ilerlemeleri, bilimsel ve teknolojik gelişmelere uyum sağlamaları, mesleği değiştirmek isteyenlerin ilgi ve isteklerine uygun programlarla yeni meslek edinmeleri amaçlanmaktadır. Araştırma Konya'da mesleki eğitim merkezleri ve işletmelerde yapılmıştır. Araştırma sonunda elde edilen bulgular, mesleki eğitim merkezlerinin hedefleri ve sorunları ile işletmelerin mesleki eğitime bakışı ve işletmelerin ihtiyacı olan nitelikli iş gücünün bugünkü durumu tespit edilmeye çalışılmıştır. Elde edilen bulgulardan yararlanılarak, mesleki eğitimin ve işletmelerin duyduğu ihtiyaçlar, mesleki eğitime sağlayacağı yararlar vurgulanarak öneriler geliştirilmiştir.en_US
dc.description.abstractn today's knowledge based economies, qualified workforce has much more knowledge and abilities than the past; moreover it has to be continually updated according to these knowledge and abilities. For economy of our country, which has an international quality and aims to compete globally, vocational education, which is of quality, continuous and accessible, has a vital importance. Vocational education planned in line with the global developments plays an effective role in providing people oriented development. That individuals have knowledge, abilities and competences which are suitable for modern day is the most important necessity of modern day for sustainable social and economic development. Vocational education aims to prepare individuals to life by developing their interests, abilities and talents, and to make them have a profession which makes them happy and contribute to social peace. In addition to efforts which make unqualified workforce acquire knowledge ability and a profession, vocational education aimed to make individuals progress in their profession and adapt to scientific and technological changes in it, and it also aims to make individuals who want to change their profession acquire a new profession with suitable programs with a life-long learning approach. This research carried out in vocational education centres and businesses in Konya. With the results of the research the aims and problems of vocational education centres, the views of business with regard to vocational education, current situation of qualified workforce needed by businesses is tried to be determined. Needs of vocational education and businesses, their benefits to vocational education are emphasized and proposals are brought forward by using the obtained findings.en_US
dc.subjectEndüstriyel gelişme = Industrial developmenten_US
dc.subjectKonya = Konyaen_US
dc.subjectMesleki eğitim = Vocational educationen_US
dc.subjectMesleki eğitim merkezleri = Vocational education centersen_US
dc.titleMesleki eğitim merkezlerinin yerel sanayilerin gelişmesindeki fonksiyonu: problem ve çözüm önerileri, Konya örneği / The function of vocational education centers in the development of local industries: the problem and solution suggestion Konya sampleen_US
dc.typeThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record