Show simple item record

dc.contributor.authorAKAY, DİLEK
dc.date.accessioned2019-07-05T07:22:07Z
dc.date.available2019-07-05T07:22:07Z
dc.date.issued2016-06-01
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12498/453
dc.description.abstractKüreselleşmenin getirdiği rekabet ortamında işletmeler ayakta kalabilmek ve varlıklarını devam ettirebilmek için ürünlerini ve/veya hizmetlerini daha hızlı, daha kaliteli ve daha düşük maliyetle üretmek ve müşterilerine sunmak zorundadır. Bunun gerçekleştirilebilmesi ise ancak iyi bir yönetim sisteminin varlığıyla mümkün olmaktadır. Bu yönetim sistemi ise lojistiktir. İşletmeler lojistik faaliyetlerini başarılı bir şekilde yönetir ve yerine getirirse hem rekabette üstünlük sağlayabilecek, hem pazar paylarını artırabilecek, hem de müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarabilecektir. En geniş anlamıyla taşımacılık, bir nesnenin belli başlı taşıma araçlarını kullanarak bir yerden başka bir yere taşınmasıdır. Taşımacılığın işletmeler için giderek artan bir maliyet kalemi haline gelmesi ve zamanında teslimatın değer kazanmasından dolayı günümüz işletmeleri lojistiğe önem vermişlerdir. Ticari faaliyetlerin artarak uluslararasılaşması taşımacılığın ticaret içindeki rolünü de arttırmıştır. Ulaştırma sektöründe diğer her sektörde olduğu gibi taşıyıcılar arasındaki rekabet pazarın başlıca destekleyici gücüdür. Ancak, bu rekabet sadece taşıyıcılar arasında değil temelde taşıma türleri arasında da açıkça görülmektedir ve gerçekleşmektedir. Müşteri tarafında yer alan göndericiler tercihlerini öncelikle kullanmak istedikleri tür ya da türleri belirlemek yönünde yapmalıdır. Daha sonra bu türdeki ulaşımı sunan taşıyıcılar arasında yapmak gerekmektedir. Türkiye; coğrafi durumuyla, genç ve dinamik nüfusuyla ve bu sektördeki gelişmelerle, lojistik konusunda önemli bir merkez olma potansiyeline sahip bir ülkedir. Türkiye, doğu ve batı arasında bir köprü oluşturduğundan dolayı uluslararası lojistik firmaları için cazip bir pazardır. Dünya çapındaki şirketler ile rekabet edebilmek için, sistematik ve iyi organize edilmiş politikalar geliştirilip takip edilmelidir. Bir ülkenin ulaştırma sistemi planlanırken temel amaç, bütün taşımacılık türlerinden dengeli bir şekilde faydalanmak olmalıdır. Bu çalışmada, taşıma modu seçimini etkileyen faktörler üzerinde durulmuş ve çalışmanın teorik bölümünde; genel olarak lojistiğe, temel lojistik faaliyetlere, taşımacılığa, taşıma modlarına ve taşıma modu seçimini etkileyen faktörlere değinilmiştir. Bu teorik çerçeveden hareketle Konya'da lojistik üzerinde hizmet alan şirketlerin taşıma modu kriterleri algısını belirlemeyi amaçlayan bir anket uygulamasına yer verilmiştir.en_US
dc.description.abstractBusinesses have to offer to customers their products and services faster, produce beter quality and lower cost to be able to carry their survives in the competition is brought by globalization. Whetherthis can be done is only possible by the presence of a good management system. As for the management system is logistics.If the businesses manage their logistic activities and applies successfully, they will be an advantage in the competition, will be to increase their market share and be able to increase the highest level of customer satisfaction. In the broadest sense of the transportation, carrying an object from one place to another by using certain transportation tools. Increasingly the transportation becomes a cost item for the company's and due to the appreciation of the delivery in time, today's businesses have given importance the logistics.Increasing internalization of the commercial activities has increased its role in the transport trade. As in every other sectors, in transportation sector competition among the carriers is the main supporting forces. However, this competition is not only among the carriers but also evidently in the sort of transporting take place among. In the customer side senders should do determine the direction they want to use the sort or sorts firstly. Then it is necessary to include the carrier offering the transportation of this type. Turkey is the country which has the geographical situation, with its young and dynamic population and development in this sectorand with the potential to become an important center of logistics. Turkey is an attractive market for international logistics companies because of the form a bridge between East and West. To compete with companies around the world is systematic and well-organized policies must be developed and followed. The main aim must be to take advantage of all modes of transport in a logical way when planning the transport system of a country.In this study has focused on the factors affecting the choice of transport mode and generally has mentioned the logistics, basic logistics, shipping factors which influence the choice of the transport mode and transport modes in the theoretical part of the study.Moving from this theoretical framework, the companies on the transport mode of logistics services criteria are included in a survey aimed at determining the perception in Konya.en_US
dc.subjectLojistik = Logisticsen_US
dc.subjectLojistik yönetim = Logistic managementen_US
dc.subjectTaşımacılık = Transportationen_US
dc.titleUluslararası lojistikte taşıma modu seçimini etkileyen faktörler Türkiye uygulaması ve bir model önerisi / A model suggesti̇on and appli̇cati̇on of Turkey affecti̇ng models to transportati̇on models selecti̇ons mode i̇n i̇nternati̇onal logi̇sti̇csen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record