Show simple item record

dc.contributor.authorTorlak, Mustafa
dc.contributor.authorÜnüvar, Bayram Sönmez
dc.contributor.authorTüfekçi, Osman
dc.date.accessioned2021-01-12T09:40:36Z
dc.date.available2021-01-12T09:40:36Z
dc.date.issued2018-06-26
dc.identifier.issn2651-4451
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12498/4880
dc.description.abstractAmaç: Bu çalışmanın amacı, artmış torasik kifozu bulunan hastalarda ev egzersiz programı (EEP) ve kinezyo bant (KT) uygulamasının ağrı ve yaşam kalitesi üzerine etkilerini incelemekti. Yöntem: Çalışmaya 28 sedanter gönüllü katıldı. Katılımcılar randomize olarak EEP+KT (n=14) ve EEP (n=14) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Çalışmanın başlangıcında ve bitiminde sırt ağrı şiddetini değerlendirmek için Vizüel Analog Skalası (VAS) ve yaşam kalitesini değerlendirmek için Skolyoz Araştırma Derneği Sonuç Anketi (SRS-22) kullanıldı. Sonuçlar: Tedavi öncesinde vücut kütle indeksi (VKİ), yaş ve kifoz açısı değerleri yönünden gruplar arasında anlamlı bir fark yoktu (p˃0,05). EEP+ KT ile EEP grupları karşılaştırıldığında gruplar arasında VAS ve SRS-22 değerlerinde anlamlı bir fark bulunmadı (p˃0,05). EEP+KT grubunda tedavi öncesi ve sonrası karşılaştırıldığında VAS skorunda ve SRS-22 anketinin ağrı ve vücut imajı parametrelerinde anlamlı bir fark vardı (p˂0,05). EEP grubunda ise, tedavi öncesi ve sonrası karşılaştırıldığında VAS skorunda ve SRS-22 anketinin ağrı parametresinde anlamlı fark bulundu (p˂0,05). Tartışma: Çalışmamızda egzersiz programının ağrıyı azalttığı ancak egzersiz programı ile birlikte uygulanan KT’nin vücut imajını geliştirmek dışında ağrı ve yaşam kalitesine katkısı olmadığı bulundu. Sonuç olarak; artmış torasik kifoz tedavisinde egzersiz eğitiminin gerekli olduğu ve KT uygulamasının ağrı ve yaşam kalitesi üzerine etkisinin ilerde yapılacak çalışmalarla daha net ortaya konacağı düşünüldü.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherTürk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisien_US
dc.subjectEgzersiz, Kifoz, Kinezyo banten_US
dc.titleArtmış Torasik Kifozu Bulunan Hastalarda Kinezyo Bant Uygulamasının Ağrı ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkileri: Randomize Kontrollü Bir Çalışma.en_US
dc.typeArticleen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record