Show simple item record

dc.contributor.authorKaraca, Osman
dc.contributor.authorKılınç, Muhammed
dc.date.accessioned2021-01-22T10:59:10Z
dc.date.available2021-01-22T10:59:10Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn2148-8819
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12498/5002
dc.description.abstractAmaç: Mental imgeleme tedavisi özellikle son yıllarda nörolojik hastalıkların rehabilitasyonunda sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. Hedefe Ulaşma Ölçeği ise, bireylerin kendi seçtikleri ve önemsedikleri fonksiyonun performansının değerlendirildiği ve bireye özgü fizyoterapi yaklaşımını benimseyen güncel bir ölçektir. Bu çalışmanın amacı tremoru olan Serebral Palsi’li bir bireyde mental imgeleme eğitimi etkinliğinin, Hedefe Ulaşma Ölçeği kullanılarak değerlendirilmesidir. Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza Serebral Palsi tanısı almış ve klinik tipi kinetik tremor olan 28 yaşındaki bayan hasta katıldı. Değerlendirmede hedefe ulaşma ölçeği kullanıldı. Hasta ve fizyoterapistin ortaklaşa belirlediği hedefler; Tepsi taşıma fonksiyonunun iyileştirilmesi, yemek yeme fonksiyonunun iyileştirilmesi ve sırt ağrısının azaltılmasıdır. Bu fonksiyonlar -2 ila +2 arasında puanlandı. Çalışma kapsamında hastaya konvansiyonel tedaviye ek olarak 6 hafta, haftada 2 gün ve günde 30’ar dakika, Mental imgeleme tedavisi uygulanmıştır. Hasta ile belirlenen hedeflerdeki fonksiyonlar alt bölümlere ayrılarak çalışıldı. Fonksiyonların tüm alt bölümleri çalışıldıktan sonra fonksiyonlar bütün olarak çalışıldı. Sonuçlar: Tepsi taşıma fonksiyonunun iyileştirilmesi hedefinde, tedavi sonrasında hastanın -1 puandan +1 puana, yemek yeme fonksiyonunun iyileştirilmesi hedefinde ise -1 puandan 0 puana ulaştığı görüldü. Ağrının azaltılması hedefinde ise tedavi sonrasında bir değişiklik olmadı. Tartışma: Çalışmamız mental imgeleme eğitiminin, tremoru olan serebral palsili bireylerin günlük yaşam aktiviteleri ile ilgili fonksiyonlarının geliştirilmesinde kullanılabileceğini göstermektedir. Ek olarak hedefe ulaşma ölçeğinin kullanılması ile tedavi sonuçlarının, klinik değerlendirmelere kıyasla hasta tarafından daha iyi izlenebildiği ve buna bağlı olarak hasta motivasyonunun arttığı gözlemlendi.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherJournal of Exercise Therapy and Rehabilitation.en_US
dc.titleTREMORLU SEREBRAL PALSİLİ BİREYDE MENTAL İMGELEME EĞİTİMİNİN HEDEFE ULAŞMA ÖLÇEĞİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ – VAKA SUNUMUen_US
dc.typeConference Paperen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record