Show simple item record

dc.contributor.authorKaraca, Osman
dc.contributor.authorKılınç, Muhammed
dc.date.accessioned2021-01-22T11:05:35Z
dc.date.available2021-01-22T11:05:35Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn2651-4451
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12498/5006
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı spina bifida (SB)’lı çocuklarda kas gücü, lumbal lordoz (LL) açısı, antropometrik özellikler ve motor seviyenin denge, mobilite ve bağımsızlık düzeyi ile ilişkisini araştırmaktır. Yöntem: Çalışmaya SB tanısı konulmuş 18 çocuk dahil edilmiştir. LL ölçümleri fleksible ruler kullanılarak ölçülmüştür. Denge değerlendirmesi için Fonksiyonel Uzanma Testi, Pediatrik Berg Denge Ölçeği ve Gövde Etkilenim Ölçeği kullanılmıştır. Ayrıca kaba motor fonksiyonlar, mobilite, motor seviye, kas kuvveti ve bağımsızlık düzeyi sırasıyla Kaba Motor Fonksiyon Sınıflandırma Sistemi, Fonksiyonel Mobilite Ölçeği, Uluslararası Myelodisplazi Çalışma Grubu kriterleri, Manuel Kas Testi (Dr. Lowett, 0-5) ve Pediatrik Fonksiyonel Bağımsızlık Ölçümü (PFBÖ) kullanılarak değerlendirilmiştir. Sonuçlar: Çalışmaya katılan SB’lı çocukların yaş ortalaması 8,27±4,41 yıl, LL açılarının ortalamaları ise 42,75±28,40 derece olarak bulunmuştur. LL açıları ile gövde etkilenim ölçeği sonuçları arasında anlamlı bir kolerasyon bulunmuştur (p<0,05). Ayrıca LL açısı ile gövde lateral fleksörlerinin ve ekstansörlerinin kas kuvveti, PFBÖ nün kendine bakım bölümü ve toplam PFBÖ skorları arasında anlamlı kolerasyon bulunmuştur (p<0,05). Tartışma: Çalışmanın sonuçlarına göre SB’lı çocuklarda LL açısı gövde dengesini etkileyen ana faktörlerden biri olabilir. Diğer bir önemli sonuç ise gövde kaslarının kas kuvveti ile LL açısı arasındaki ilişkidir. Bu sonuçlar SB’lı çocukların değerlendirilmesinde ve hastalık progresyonunun izlenmesinde LL açısının da değerlendirmelere eklenmesi gerekliliğini düşündürmektedir.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherTURKISH JOURNAL OF PHYSIOTHERAPY AND REHABILITATIONen_US
dc.titleSpina bifida’lı çocuklarda denge ve mobiliteyi etkileyen faktörlerin araştırılmasıen_US
dc.typeConference Paperen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record