Show simple item record

dc.contributor.authorAkdam, Melike
dc.contributor.authorYarar, Feride
dc.contributor.authorYağcı, Nesrin
dc.date.accessioned2021-01-22T11:17:37Z
dc.date.available2021-01-22T11:17:37Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12498/5013
dc.description.abstractÖzet: Konstipasyon literatürde hem bir semptom hem de bir hastalık olarak belirtilmiştir. Genelde hastalar tarafından sert dışkılama, dışkı sayısının normalden az olması, yoğun ıkınma gerekliliği, dışkıyı tam boşaltamama, dışkılama için anüs ve vajina çevresine parmakla bası yapma şeklinde tanımlanır. Fiziksel aktivite ise günlük yaşam içerisinde kas ve eklemlerimizi kullanarak enerji tüketimi ile gerçekleşen, kalp ve solunum hızını arttıran ve farklı şiddetlerde yorgunlukla sonuçlanan aktiviteler olarak tanımlanır. Amaç: Bu çalışma, üniversite öğrencilerinde fiziksel aktivite düzeyi ile konstipasyon şiddeti arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Çalışmaya 18-25 yaş aralığında Mini Nutrisyonel Anket-Kısa Form (MNA-KF)’un Tarama bölümünden >12 puan alan toplam 155 kız öğrenci (ortalama yaş: 20.93±1.8 yıl) dahil edildi. Katılımcıların fiziksel aktivite düzeyleri Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi-Kısa Form (UFAA-KF) ile ölçülürken, konstipasyon şiddeti Konstipasyon Ciddiyet Ölçeği (KCÖ) kullanılarak ölçüldü. Bulgular: UFAA-KF alt grupları ve total skoru ile KCÖ alt skalaları ve total skoru arasında anlamlı ilişki bulunamadı (p>0.05). Tartışma ve Sonuç: Bu çalışmanın sonucunda normal nutrisyonel duruma sahip öğrencilerde fiziksel aktivite düzeyi ile konstipasyon şiddeti arasında ilişki bulunamadı. Gelecekte daha büyük örneklemin dahil edildiği ve daha objektif değerlendirme yöntemlerinin kullanıldığı çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.en_US
dc.language.isotren_US
dc.subjectÜniversite öğrencilerien_US
dc.subjectFiziksel aktiviteen_US
dc.subjectKonstipasyonen_US
dc.titleÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYİ İLE KONSTİPASYON ŞİDDETİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİen_US
dc.typeConference Paperen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record