Recent Submissions

  • Hemşirelerin Ruhsal Hastalıklara Yönelik İnançları 

    SOLAK KAPŞIĞAY, Kübra (KTO Karatay Üniversitesi, 2021-09)
    Bu araştırma, hemşirelerin ruhsal hastalıklara yönelik inançlarının değerlendirmek amacıyla tanımlayıcı türde yapıldı. Araştırmaya %79,9’u kadın, %20,1’i erkek olmak üzere 219 hemşire katıldı. Veriler Nisan–Haziran 2021 ...