Show simple item record

dc.contributor.authorFİDANCIOĞLU, DİLEK
dc.date.accessioned2019-07-08T06:45:51Z
dc.date.available2019-07-08T06:45:51Z
dc.date.issued2018-03-06
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12498/557
dc.description.abstractBu çalışma, vakıf üniversiteleri öğrencilerinin üniversite tercihlerinde etkili olan faktörleri inceleyen bir araştırmadır. Çalışmanın amacı doğrultusunda gerçekleştirilen nicel araştırma bölümü temel olarak iki parçadan oluşmaktadır. Bunlardan ilki, KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin üniversite tercihini etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla gerçekleştirilen ankettir. İkincisi ise, 2013-2015 yıllarına ait ÖSYS Kılavuzlarındaki veriler ile gerçekleştirilen ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu programlarında yerleşen oranına etki eden faktörlerin incelendiği nicel araştırmadır. Anketin evrenini, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'na kayıt yaptıran 132 öğrenci oluşturmaktadır. Analiz sonucunda öğrencilerin üniversite tercihlerini etkileyen faktörler tanıtım faaliyetleri, akademik olanaklar, istihdam olanakları, üniversitenin bulunduğu şehir, kampüs olanakları, aile, öneriler ve burs olanakları olarak belirlenmiş olup, öğrencilerin istihdam olanaklarına daha fazla anlam yükledikleri tespit edilmiştir. Ayrıca anket neticesinde anlaşılmıştır ki; tanıtım faaliyetleri, akademik olanaklar, istihdam olanakları, üniversitenin bulunduğu şehir, kampüs olanakları, öneriler, aile ve burs olanakları öğrencinin genel tercihi üzerinde yüksek derecede ilişkili iken, en yüksek ilişki kampüs olanakları iledir ve en fazla etkiyi de kampüs olanakları oluşturmaktadır. Bu çalışmada yapılan ankete ilaveten, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu programlarının istihdam olanaklarının yüksek olmasının ilgili bölümlerin kontenjanlarındaki doluluk oranını olumlu yönde etkileyip etkilemediği araştırılmıştır. Bu kapsamda yapılan analizler sonucunda, bursluluk oranının, kontenjan doluluk oranları artışındaki etkisinin anlamlı olduğu bulunmuştur. Bu sonuç, anket çalışmasının burs olanaklarının öğrencilerin genel tercihi ile yüksek derecede ilişkili olduğu yönündeki sonuçları ile birlikte değerlendirildiğinde, bursluluğun üniversite tercihi bakımından belirleyici bir faktör olduğunu doğrulamaktadır.en_US
dc.description.abstractThis study examines factors that influence preferences of students to be placed at foundation universities in Turkey following the nationwide university placement exam. To serve this purpose, a quantitative research design is adopted, which has two sections. The first is a questionnaire developed to identify the factors that played a role in student preferences for placement at Vocational School of Health Services. The second deals with factors that impact upon rates of placement in departments within the Vocational School of Health Services in view of 2013-2015 OSYM (Centre for Assessment, Selection and Placement of Turkey) Guide for Placement. Sample population for this study is 132 students enrolled at the Vocational School of Health Services at KTO Karatay University during 2016-2017 academic year. Results showed that factors such as advertising, academic opportunities, employment opportunities, the city where the university is located, facilities at the campus, suggestions from family and friends and scholarship availability played a significant role in their preferences. Of these, students attributed the highest value to the employment opportunities following graduation. As for the relationships between the factors, advertising, academic opportunities, employment opportunities, the city where the university is located, facilities at the campus, suggestions from family and friends and scholarship availability have a high rate of relationships while the highest relationship is between campus facilities and the above-mentioned while the highest impact appeared to be campus facilities. Also researched is whether the fact that departments at the Vocational School of Health Services have a higher probability of employment following graduation influenced the percentage of quotas filled for each department at the School. Analyses found that there exists a meaningful relationship between the ratio of scholarships and ratio of quotas being filled at each department. Overall quantitative analysis indicates that availability of scholarship for high scoring students at the OSYM University Entrance Exam highly correlates with student preferences and that availability of scholarship is a determining factor for students to be placed in a department.en_US
dc.subjectMeslek yüksek okulları = Vocational high schoolsen_US
dc.subjectOkul seçimi = School choiceen_US
dc.subjectTercih oluşturma = Preference formationen_US
dc.subjectÜniversite öğrencileri = University studentsen_US
dc.titleVakıf üniversiteleri öğrencilerinin üniversite tercihlerinde etkili olan faktörler: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları örneği / Factors influencing students' preferences for placement at foundation universities:Example of Vocational School of Health Servicesen_US
dc.typeThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record