Show simple item record

dc.contributor.authorTOKA, GÜNER
dc.date.accessioned2019-07-09T07:32:31Z
dc.date.available2019-07-09T07:32:31Z
dc.date.issued2017-12-27
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12498/762
dc.description.abstractÜlkemizde 1950'li yıllardan sonraki süreçte artan bir hızla devam eden kırdan kente göçün yaşanması ile birlikte, kentler, aşırı nüfus artışı, çarpık kentleşme ve gecekondu sorunu ile karşı karşıya kalmışlardır. Bunun yanı sıra kentsel mekanlar, özellikle tarihsel yerleşme alanları, artan nüfus yoğunluğu ve ilgisizlik gibi nedenlerle özgün kimliklerini kaybetmiş ya da terk edilerek ve kentin gelişme bölgesinden koparılarak köhneme sürecine girmişlerdir. Bu anlamda günümüzde kentlerin değişim ve dönüşümü ile ilgili projeler bir çözüm olarak düşünülmektedir. Ancak kentsel dönüşüm sürecinde, mekânın özgün karakterinin korunması ve sürdürülebilmesi önemli bir noktadır. Dolayısıyla bu süreçte, bir yandan korurken diğer yandan tarihi çevrenin fiziksel ve sosyal kimliğinin sürdürülmesinde kentsel dönüşüm faaliyetleri bu ilkelerin gerekliliği ile birlikte ele alınmalıdır. Bu çalışmanın amacı, kentsel dönüşüm projelerinde dönüşüm faaliyetlerinin mekanın kimliğini kaybetmeden yapılmasının önemini, Akşehir kenti örneğinden yola çıkılarak ortaya koymaktır. In our country especially after 1950's with the increasing migration from rural to urban areas, an unexpected growth of the population in the cities has led to the problem of irregular urbanization and slums. The urban spaces in general and the historic quarters in particular have lost their identity, either because of excessive population increase or because they have been abandoned and isolated from the new development areas of the city. Therefore, they have been condemned to deterioration. Nowadays, the projects related to re-development and urban regeneration are considered as a solution. However, in the process of urban regeneration, preserving and maintaining the authentic character of urban places is an important issue. Urban regeneration activities should be considered together with the necessity of the principles such as the preservation of historical areas and physical, social identity as maintaining the character of the urban places. The aim of this study is to demonstrate the importance of regenerating without loosing its character and urban identity, while performing urban regeneration, depending on the study conducted on the city of Akşehir.en_US
dc.subjectKentsel Mekanda Kimliken_US
dc.subjectUrban Locus Identityen_US
dc.subjectDeğişimen_US
dc.subjectTransformationen_US
dc.titleKentsel mekânda kimlik sorunsalı Akşehir örneği / Identity problem in urban space the Aksehir exampleen_US
dc.typeThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record