Show simple item record

dc.contributor.authorEKİZ, İlknur
dc.contributor.authorAksan, Gamze
dc.date.accessioned2019-07-09T13:22:50Z
dc.date.available2019-07-09T13:22:50Z
dc.date.issued2018-12
dc.identifier.isbn9786057557384
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12498/899
dc.description.abstractFenomenoloji öncelikle Alman filozof Edmund Husserl’in üzerinde tartıştığı, sonrasında Alfred Schültz’un farklı yaklaşımlarla eklemleyerek geliştirdiği bir felsefi teoridir. Bu yaklaşım, içinde bulunduğumuz yüzyılın ilk yarısında özellikle etki göstermiş ve günümüzde yöntem bilim tartışmalarında pozitivizm karşısında önemli bir alternatif olmuştur. Fenomenoloji kuramsal temellerini felsefe ve sosyoloji ile inşa ettikten sonra pratik örnekler üzerinden somutlaşarak bir yaklaşım ve yöntem olarak uygulamalı çalışmalar arasına girmiştir. Fenomenolojinin en önemli isimlerinden olan Alfred Schültz’ün, örneğin din fenomeni üzerinden gerçekleştirdiği ilksel çalışmalar sonrasında bu yaklaşımın farklı alanlarda metodolojik olarak uygulandığı görülmektedir. Bu çerçevede öncelikle din fenomeninin ele alınması ile başlayan bu metodolojik deneme felsefe, sosyoloji ve eğitim bilimlerinde uygulama alanı bularak devam etmiştir. Bu çalışmada öncelikle fenomenolojik yaklaşımın özünü oluşturan temel arka planlar ele alınmıştır. Daha sonrasında bu yaklaşımda kullanılan bir takım merkez kavramlar ifade edilerek araştırmada veri toplama ve analiz etme aşamaları üzerinde durulmuştur. Son olarak ise farklı akademik disiplinlerden, fenomenolojik araştırma pratiği üzerine örnekler verilerek, bilimsel bir çalışmada metot üzerinden farklı toplumsal bağlamları öne çıkaran bu yaklaşımın somut olarak anlaşılması önemsenmiştir.en_US
dc.publisherEğitim Yayınevien_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectfenomenoloji, yöntemen_US
dc.titleSosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Fenomenolojik Araştırmaen_US
dc.typeBook chapteren_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States