Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzensel, Ertan
dc.contributor.authorEKİZ, İlknur
dc.date.accessioned2019-07-10T07:53:53Z
dc.date.available2019-07-10T07:53:53Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12498/991
dc.description.abstractTürkiye’ye son yıllarda yapılan en çok yapılardan biride barajlar oldu. Adeta barajlar ülkesine dönen Türkiye bir değişim dizisinin içine girdi. Özellikle pek çok yerde yapılan barajlar o yerlerde farklı değişimler ve dönüşümler getirmesi nedeniyle, barajlarla birlikte öncesi ve sonrası sosyal yapı araştırmaları yapılması, toplumsal değişmeyi ve yaşanan tarihi anlama, görme açısından oldukça anlamlı görünmektedir. Bu nedenle pek çok ülke baraj yapılmadan önce ve sonrasını tetkik etmek için araştırma planları yapıp raporlar hazırlamaktadır. Türkiye’de de bu bağlamda çok yeterli olduğu söylenmese de çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Bu konuda GAP projesi en çok araştırmaya konu olan alanlardan biri olmuştur. GAP’tan önce ve GAP’tan sonrasına dair pek çok sosyolojik araştırmalar yapılmıştır. Barajlarla birlikte zorunlu göçler de bu problemlerden biri olmuştur. Türkiye son yıllarda hızlı bir değişim dönüşüm geçirmekte olup, kentsel olduğu kadar kırsal alanlarda da sosyo-ekonomik, siyasi ve toplumsal yapı olarak değişim yaşamaktadır. Kırsal alan için kullanılan “yeşil devrim” nitelemesi sadece tarımsal değil sosyal yapıda olan kültürel, demografik, ekonomik ve siyasal değişimleri de ifade etmektedir. Özellikle siyasi projeler adı altında kalkınma projeleri kırsal alana yöneldi ve özellikle dağlık alanlarda kalkınmaya ağırlık verildi. Fakat bu kalkınma kökten yapılan projelerle olmadı. Kırsal kalkınma araçlarından biri olarak en önemli proje barajlar oldu. Bunun sebebi ise ülkemizde su kaynaklarının yetersiz olması buna mukabil enerjiye duyulan yüksek ihtiyaçtır. Baraj yapılan pek çok bölgede değişim yaşandı. Bunlardan biri de Ermenek ilçesi olup, son yılların en hızlı değişimini yaşayan sosyal alanlardan biri oldu. Büyük miktarlarda su kütlesine sahip olan ilçe son yıllarda bu suyun değerlenmesinde ve el altına alınmasında rol oynayan bir yer oldu. Suyun metalaşmasının da örneklerinden biri olan ilçede bütün büyük serbest su kütlesine sahip olan yerler halktan çıktı ve devlet kontrolüne girdi. Burada suyun metalaşması ayrıca işlenecek bir konudur fakat önce barajın getirdiklerine bakılacaktır. Şu anki barajın yeri tarım arazisiydi ve tarım yapılmaktaydı. Bütün tarlalar yapılan barajla su altında kalacağı tespit edildi. Ve bu tarlaların sahipleri olan ilçe halkına topraklarının değerleri hesaplandı ve halka paraları verilmeye başlandı. Pek çok kişinin elindeki toprak parçası yerini ellerinde belli miktarda parayla yer değiştirdi. Ve bu yer değiştirme ile halk elinde nakit para olmasıyla birlikte topraksız insanlara dönüştü. Tarlalarda suya verildi ve ilçe kır toplumu olma özelliğini kaybetti. Büyük oranda gıda ihtiyacını dışarıdan karşılamaya başladı. En önemli vasıf ise tarımsal ürünler olarak yetiştirilen tahıllardı. Çiftçilik azaldı, pazar açısından büyük bir değişiklik yaşandı. İlçenin ekonomisinde sermaye değişimleri yaşandı. Makro anlamda ekonomik ve sosyal yapıda değişim yaşayan ilçe gündelik hayat anlamında da büyük değişimler ortaya çıktı. Yaşanılan mekân, tüketim alışkanlıkları ve yaşam tarzlarında olan değişimler ilk bakışta dikkat çeken durumlar oldu. İlçedeki ekonomik durumun değişmesi üretime de yansıdı. İlçe kendine yeterlilikten çıkıp dışarıya ve bir üst piyasaya bağlandı.en_US
dc.subjectkır sosyolojisi, değişim sosyolojisi, kalkınma politikaları, sosyal yapı, değişimen_US
dc.titleSUYUN METALAŞMASI: ERMENEK’TE EKONOMİK VE TOPLUMSAL DÖNÜŞÜMen_US
dc.typeThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record