Now showing items 1-20 of 2493

  • Determination and Comparision of Parents’ Having Children With Cerebral Palsy Self- Efficacy Level 

   AŞKIN CERAN, Merve (Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2021-03)
   Aim: This study was conducted to determine the self- efficacy levels of the parents of children with cerebral palsy (CP) and compare their parental self- efficacy levels. Methods: The sample group of this descriptive ...
  • Thoracic Complications in Behçet's Disease: Imaging Findings 

   Ödev, Kemal (Canadian Respiratory Journal, 2020-05-28)
   Behçet's disease (BD) causes vascular inflammation and necrosis in a wide range of organs and tissues. In the thorax, it may cause vascular complications, affecting the aorta, brachiocephalic arteries, bronchial arteries, ...
  • Preterm Bebeklerde İpuçlarını Takip Ederek Besleme 

   Kurt Sezer, Hilal; Küçükoğlu, Sibel (2019-12)
   Günümüzde yenidoğan yoğun bakım kliniklerinde tedavi altındaki preterm bebeklerin beslenmesinde birçok kanıt temelli yaklaşım kullanılmaktadır. İpucu Temelli Beslenme; bebeğin oral beslenmeye ne zaman hazır olduğunu ...
  • Babalar İçin Emzirme Öz-yeterlilik Ölçeği Kısa Formunun Türk Kültürüne Uyarlanması 

   Küçükoğlu, Sibel; Kurt Sezer, Hilal; Dennis, Cindy Lee (2019-11)
   Objective: It is stated that participation of fathers in the breastfeeding process has a positive effect in starting and maintaining breastfeeding, as well as coping with the difficulties of breastfeeding. This is why it ...
  • Kronik boyun ağrısının denge bileşenleri üzerine etkisi 

   Yılmaz, Kamil; Yazıcıoğlu, Fatma Gül; Akkoyun Sert, Özlem; Öztürk, Burak; Armutlu, Kadriye (2019)
   Amaç: Akut ve kronik kas-iskelet sistemi ağrıları propriosepsiyonda bozulmaya neden olur. Bu bozulmanın motor kontrol ve kas tonusunun düzenlenmesi üzerinde olumsuz etkileri olması muhtemeldir. Bu durum, kas-iskelet ...
  • Lateral epikondilitte nöromobilizasyonu etkilerinin araştırılması 

   Yılmaz, Kamil; Bayramlar, Kezban; Ayhan, Çiğdem (2019)
   Amaç: Lateral epikondilit (LE) tedavisinde farklı egzersizler kullanılmaktadır. Eksantrik güçlendirme egzersizlerinin lateral epikondilitli hastalarda ağrıyı azalttığı ve fonksiyonu iyileştirdiği gösterilmiştir. Nörom ...
  • ALACAKLILARA ZARAR VERME KASTIYLA YAPILAN TASARRUFLAR BAĞLAMINDA TASARRUFUN İPTALİ VE MUVAZAA DAVALARI 

   ÇETİNEL, TUNAHAN (YETKİN YAYINLARI, 2020-11-07)
   Tarih boyunca insanlar, birbirleriyle sözleşme ilişkisi içerisine girmişlerdir. Sözleşme ilişkisine ilişkin evrensel nitelikte olan ilkelerden biri, ahde vefa (pacta sunt servanda) ilkesidir. Bu ilke gereğince, sözleşmenin ...
  • Total diz artroplastisi sonrası hastanede kalış süresini etkileyen faktörler 

   Kınıklı, Gizem İrem; Yılmaz, Kamil; Güney, Hande; Karaman, Ayşenur; Çağlar, Ömür; Yüksel, İnci (2014)
   Amaç: Bu çalışmanın amacı, total diz artroplastisi sonrası düz bacak kaldırma ve diz fleksiyon açıklığı kazanımının hastanede kalış süresiyle olan ilişkisini incelemektir. Yöntem: Çalışmaya diz artroplastisi cerrahisi ...
  • Variational approximate for high order bending analysis of laminated composite plates 

   Madenci, Emrah (STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS, 2020-01-10)
   This study presents a 4 node, 11 DOF/node plate element based on higher order shear deformation theory for lamina composite plates. The theory accounts for parabolic distribution of the transverse shear strain through the ...
  • FREE VIBRATION ANALYSIS OF CROSS-PLY LAMINATED COMPOSITE BEAMS BY MIXED FINITE ELEMENT FORMULATION 

   Özütok, Atilla; Madenci, Emrah (International Journal of Structural Stability and Dynamics, 2013-03)
   In this study, a mixed-Finite element method for free vibration analysis of cross-ply laminated composite beams is presented based on the \Euler Bernoulli Beam Theory" and \Timoshenko Beam Theory". The Gâteaux differential ...
  • The Solution of Euler-Bernoulli beams using variational derivative method 

   Özütok, Atilla; Akın, Arife (Scientific Research and Essays, 2010-05-04)
   Finite difference methods are often used for analyzing structures governed by complex differential equations. The finite difference method, well known as an efficient numerical method, was formerly applied to the case of ...
  • Total Kalça Artroplastisi Sonrası Mobiliteyi Etkileyen Faktörler 

   Kınıklı, Gizem İrem; Güney, Hande; Yılmaz, Kamil; Karaman, Ayşenur; Çağlar, Ömür; Yüksel, İnci (TÜRK FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON DERGİSİ, 2014)
   Amaç Bu çalışmanın amacı, total kalça artroplastisi sonrası kalça fleksiyon eklem hareket açıklığının taburculuk günündeki mobilite seviyesi ile ilişkisini incelemektir. Gereç ve Yöntem Çalışmaya total kalça artroplastisi ...
  • Alt Ekstremite Eklem Replasman Cerrahisi Sonrası Fonksiyonel Mobilite 

   Kınıklı, Gizem İrem; Güney, Hande; Karaman, Ayşenur; Yılmaz, Kamil; Çağlar, Ömür; Yüksel, İnci (TÜRK FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON DERGİSİ, 2014)
   Amaç Alt ekstremite replasman cerrahisi sonrası hastane post-akut bakımında fonksiyonel mobilite durumu ve taburculuk sonuçlarındaki farklılıkları incelemektir. Gereç ve Yöntem Total diz ve kalça replasman cerrahisi ...
  • Boyun Ağrısının Servikal Bölge Propriosepsiyonuna Etkisi 

   Yılmaz, Kamil; Akkoyun Sert, Özlem; Ünüvar, Bayram Sönmez; Gerçek, Hasan; Küççüktürk, Serkan (İzmir Demokrasi Üniversitesi, Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 2020)
   Amaç: Ağrı kas afferentlerinin presinaptik inhibisyonunun artmasına ve proprioseptif kas iğciklerinin modülasyonunu etkileyerek uzun süreli gecikmelere neden olabilmekte ve kas kontrolünü olumsuz yönde etkileyebilmektedir. ...
  • Comparison of the effect of Core exercises and Auxiliary Respiratory muscles exercises on the rate of Tiffeneau (FEV1 / FVC) 

   Gerçek, Hasan; Akkoyun Sert, Özlem; Ünüvar, Bayram Sönmez; Yılmaz, Kamil; Bağçacı, Sinan (İzmir Demokrasi Üniversitesi, Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 2020)
   Objectives: The aim of this study is to investigate the effect of core exercises and auxiliary respiratory muscles exercises on the rate of Tiffeneau (FEV1 / FVC). Materials - Methods: This study is a randomized controlled ...
  • Esma-i Hüsna 

   SÖNMEZ, RAMAZAN (Konevi Yayınları, 2010)
  • Treatment of reactive dyebath wastewater by electrocoagulation process: Optimization and cost-estimation 

   Aygun, Ahmet; Nas, Bilgehan; Sevimli, Mehmet Faik (KOREAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING, 2019-09)
   Reactive dyestuff is commonly used in the textile industry. Reactive dyebath wastewater (RDW) was treated with a batch, monopolar, parallel lab scale electrocoagulation process (EC) having 0.042 m(2) effective electrode ...
  • Kusurun Mahiyetinin Kusur İlkesine Etkisi 

   Korkmaz, Fırat (Seçkin Yayıncılık, 2020-01-01)
   The most fundamental matter that affects the fault principle is the nature of fault element. There is a profound disagreement in the doctrine that the definition of the fault is its will or behavior. The controversy in ...
  • Tüketici Sözleşmelerindeki Ek Şartlar Meselesinde Haksız Şartlar ve Genel İşlem Şartları 

   Korkmaz, Fırat (Seçkin Yayıncılık, 2019-01)
   Tüketicilerin karşılaştıkları hukukî problemlere hukuk düzeni önem verip çözmeye çalışmaktadır. Tüketicilerin güncel problemlerinden birisi de yaptıkları sözleşmelerde karşılarına çıkan düzenleyen tarafından sözleşmelere ...
  • Sözleşme Özgürlüğü İlkesinin Bir İstisnâsı Olarak Önsözleşme 

   Unknown author (Seçkin Yayıncılık, 2016-07)
   Sözleşme özgürlüğü ilkesi Türk Borçlar Kanununda belirli istisnalarına da yer verilerek kabul edilen irade muhtariyeti ilkesine dayanan esaslı bir ilkedir. Sözleşme özgürlüğü ilkesinin önemli bir istisnâsı olan önsözleşme ...